{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Preventing final - pacate toate aceste lucruri bune vin...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Leon Kass afirma ca dupa parerea lui medicina actuala a avansat cel mai multe dintre toate tehnologiile si devine din ceea in ce mai puternica in ceea ce priveste lupta impotriva bolilor, impotriva mortalitatii un rol important avandu-l realizarile din domeniul biomedicinei. Sunt lucruri pe care majoritatea oamenilor nu le cunosc, savantii din cele mai prestigioase laboratoare din lume descopera in fiecare zi lucruri noi si le tine ascunse de publicul larg ( lucru care poate fi bun deoarece masa populatiei trebuie incet , incet sa paseasca pe scara cunoasterii deoarece nivelul de intelegere al majoritatii este foarte scazut, cateodata este bine sa nici nu stie prea multe) Multe dintre aceste lucruri se gasesc deja la indemana tuturor: manipularea genetica, prozac pentru toti, ritalin pt tineri, viagra, implanturi pe creier, clonarea. Din
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: pacate toate aceste lucruri bune vin alaturi de consecinte dezastruoase, nefaste. Omul a uitat sa citeasca, sa gandeasca, sa compuna, sa iubeasca, toate acestea fiind de domeniul trecutului. Schimbarile acestea din punct de vedere al culturii ar trebui sa ne ingrijoreze mai tare decat Huxley prin nuvela sa “A brave new world” a facut-o! Desi umanitatea se indreapta inevitabil (prin evolutie) spre un viitor liber de boli, confortabil, pasnic si sigur si desi multi oameni de stiinta si savanti vad asta ca pe un lucru extrem de bun sunt cativa care isi dau intr-adevar seama ce inseamna toate aceste lucruri si sunt constienti de consecinte dar sunt prea lasi sa actioneze....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online