St08IB08 - Vor 2008 09.10.11 Strfrigreining 1B 8. vikubla....

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Vor 2008 09.10.11 Stærðfræðigreining 1B 8. vikublað. 21. febrúar Efni fyrirlestra vikuna 25. febr. – 29. febr. 2008: Fjallað verður um eiginleika ákveðins heildis ( 5.4 ), undirstöðusetningu stærðfræðigreiningarinnar ( 5.5 ), og einfaldar innsetningar til að reikna heildi ( 5.6 ). Gert er ráð fyrir að nemendur kynni sér sjálfir efni greinar ( 5.7 ) um notkun heildis til að finna flatarmál flatarmynda. Loks verður fjallað um hlutheildun ( 6.1 ), ef tími vinnst til. Dæmi fyrir dæmatíma vikuna 25. febr. – 29. febr. 2008: 4.9: 12, 24 , 26, 31 5.1: 1, 3, 11, 19 , 37, 43 (13, 23 , 41, 47 í 4. og 5. útg.) 5.2: 3 , 5 , 15 , 17 , 5.3 1 , 5, 7, 11 , 15, 17 Bent er á fleiri dæmi, en unnt er að leysa í dæmatíma, en þá verður farið í valinn hluta
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
Ask a homework question - tutors are online