{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

2.1 KN hst.9 - Blok 2.1 Waarnemen en reageren Klinische...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Blok 2.1 Waarnemen en reageren Klinische Neurologie Hst. 9 Hersenzenuwen en hun centrale verbindingen De motorische kernen van de hersenzenuwen liggen in de hersenstam mediaal langs de lengteas. Ze worden niet door corticospinale maar door corticobulbaire banen bestuurd, met als verschil dat de hersenzenuwkernen vaak door twee hersenhelften worden beïnvloed, zoals ook de motorische voorhoorncellen van de axiale musculatuur. Hersenzenuwen geleiden niet alleen gevoel maar ook zicht, gehoor, smaak, reuk en evenwichtszin voort, waarbij informatie over de laatste 4 modaliteiten niet alleen contralateraal mar ook ongekruist ipsilateraal in de cortex wordt verwerkt. Vanaf de retina wordt de visuele informatie via de n. opticus naar het cerebrum geleid. Ter hoogte van de hypofyse vindt gedeeltelijke kruising (in het chiasma) plaats, zodanig dat de informatie van het linker gezichtsveld van beide ogen naar de rechter hersenhelft wordt voortgeleid en van het rechter gezichtsveld naar het linker. Achter het chiasma bevindt zich de tractus opticus, die de optische vezels verbindt met het corpus geniculatum laterale (een deel van de thalamus). Daar vindt een schakeling plaats, waarnaar de visuele
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern