Wyk�ad 1 OE1 - Obwody elektryczne I Dr in Hanna...

Info icon This preview shows pages 1–13. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Obwody elektryczne I Dr inż. Hanna Morawska Zakład Elektrotechniki Teoretycznej Instytut Elektrotechniki Teoretycznej, Metrologii i Materiałoznawstwa Tel.0 42 631 25 15 mail: [email protected] Konsultacje: czwartek, godz. 13:15 - 14:30
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Literatura: 1. Michał Tadeusiewicz - Teoria Obwodów część I wyd. PŁ 2. Jerzy Osiowski, Jerzy Szabatin - Podstawy Teorii Obwodów tom I wyd. WNT 3. Teoria Obwodów - zadania pod redakcją M. Tadeusiewicza wyd. PŁ
Image of page 2
Podstawowe wiadomości o obwodach elektrycznych Elementy obwodów – strzałkowanie prądów i napięć i u Element dwukońcówkowy - dwójnik
Image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Układ n - zaciskowy 1 2 3 n-1 n i 1 i n Przykład układu n - zaciskowego to czwórnik 1 1’ 2 2’ Czwórnik
Image of page 4
u 1 u 2 u 3 u 4 u 5 u 6 i i i i i i Przykład obwodu A B C D 1 2 3 4 5 6
Image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Przykłady pętli I II III 1 2 3 4 5 6
Image of page 6
V IV 1 2 3 4 5 6 Przykłady pętli
Image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Pętle I, II, III nazywamy „oczkami” obwodu. I II III Wewnątrz oczek nie ma innych gałęzi.
Image of page 8
Prawa Kirchhoffa PPK Dla każdego obwodu, dla każdego jego węzła w każdej chwili t suma algebraiczna wszystkich prądów w gałęziach zbiegających się w węźle jest równa zero. W sumie tej znak + przypisujemy prądowi „od węzła”.
Image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
= = n k k i 1 0 PPK Sumowanie odbywa się po wszystkich gałęziach w węźle. Jest ich n. Można napisać tyle równań ile jest węzłów
Image of page 10
i 1 i 2 i 3 i 6 i 4 i 5 A B C D A: i 1 + i 2 + i 3 = 0 B: -i 1 + i 4 + i 6 = 0 C: - i 2 - i 4 + i 5 = 0 D: - i 3 - i 5 - i 6 = 0
Image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Napisaliśmy 4 równania, tzn. tyle, ile jest węzłów. Tworzą one układ równań zależnych, gdy dodamy je stronami otrzymamy 0=0 gdyż każdy prąd wypływa z jednego węzła („+”) i wpływa do innego („-”).
Image of page 12
Image of page 13
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern