{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Telefon Defteri Teknik �artname

Telefon Defteri Teknik �artname - Kurumsal Telefon...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Kurumsal Telefon Defteri Mobil ve Web Uyumlu B asit Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi - bCRM Teknik Şartname 22.11.2010 Erdinç Aydoğan [email protected] İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Onay Bilgileri Prof. Dr. Servet Bayram Dr. Ahmet BilalYaprakdal Öğretim Üyesi Asistan 16.10.2010 16.10.2010 İ mza İ mza
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon