GSFE f\u00f6rels\u00e4ningar.docx - Grundl\u00e4ggande statistik f\u00f6r ekonomer F1 Population samling objekt Personer f\u00f6retag grupper aktier h\u00e4ndelser Kan vara

GSFE förelsäningar.docx - Grundläggande statistik för...

This preview shows page 1 - 3 out of 6 pages.

Grundläggande statistik för ekonomer F1: Population: - samling objekt. - Personer, företag, grupper, aktier, händelser - Kan vara oändligt stor eller ändligt stor ( Urval, stickprov - Delmängd av population som vi observerar - Alltid ändligt stor Variabler - Egenskaper som objekten i populationen besitter och som man ska samla in (ex bil olycka, vilket kön körde/ hur snabbt ect. Totalundersökningar - Samtliga objekt i en population - Register (skatteverket, bilregister) - Faktiska undersökningar/insamlingar Urvalsundersökningar, stickprovsundersökningar - S 23, slumpurval - Finns många sätt att dra urval Experimentella - Testa om det finns orsakssamband mellan variabler (läkemedel & hälsa) - Experiment & kontrollgrupp väljs med randomisering - Man kan kontrollera för sådant som man tror påverkar, randomisera inom olika åldersgrupper, kön osv. Kvasi-experimentella - Experimentgrupp och jämförelsegrupp, ej randomiserad - Skapa ”tvillingar” map bakrundsvariabler (ålder, kön) Parameter - Ett numerisk mått som beskriver en specifik egenskap hos en population eller modell. - Ex andel rökare i Sverige, sannolikheten att födas med hjärtfel Statistiska - Ett numeriskt mått som beskriver en specifik egenskap hos ett urval/stickprov - Ex andel rökare bland 100 utvalda boende i Sverige Statistiskor används för att skatta populationsparametrar alt. Modellparametrar.
Image of page 1
Urvalsram/ ram - En förteckning, datafil, register eller likanande som listar samtliga objekt i en ändlig population. ( ex Man har en lista på alla ftg i Sverige) man drar urvalet i ramen
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 6 pages?

 • Fall '19
 • Ex andel rökare

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes