@KALBOndukan PAPER - KALBOndukan:Maypagasapaba INIHARAPNINA...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
KALBOndukan: May pag-asa pa ba? INIHARAP NINA ANG, ARVIN S. CABELIZA, TESSALONICA V. VISTA, ERICA MAE C. FILIPINO 2 -1AAC KAY Bb. ARACELLI T. FERNANDO
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
MARSO 15, 2010 SAN BEDA COLLEGE MENDIOLA, MANILA Pansamantlang Balangkas Paksa: Ang mga pangunahing bansa na dahilan ng illegal logging sa Pilipinas Tesis: Ang mga bansang Hapon, Estados Unidos at Korea ang mga pangunahing bansa na dahilan ng illegal logging sa Pilipinas I. Ganito nagsimula ang illegal logging na nangyayari sa Pilipinas. a. Mayaman ang Pilipinas sa iba’t ibang likas na yaman. b. Nais pagkakitaan ng ilan ang yamang likas ng bansa lalo na ang mga puno. c. Nagiging mas mababa ang presyo ng troso kaysa sa mga pinutol na punong may permiso mula gobyerno. d. Habang tumatagal, unti-unti nang nawawala ang mga kagubatan. e. Marami ang naghahangad na magkaroon ng mamahaling gamit na gawa sa kahoy. f. Ginagawa itong trabaho ng mga taong walang hanapbuhay. g. Pagtatayuan ng mga gusali ang lupang kinatataniman ng mga puno. h. Iluluwas ang mga pinutol na puno palabas ng ibang bansa upang mas kumita nang malaki. i. Sinisira ng kaingin ang mga watersheds at ginagawa din ito ng mga magsasaka sa “slash and burn agriculture” kung saan gingamit ang mga abo na pampapataba ng lupa gagamitin sa pagtatanim. II. Nangunguna ang Pilipinas sa mga bansang talamak ang illegal logging. a. Pumapangatlo ang Pilipinas sa mga pangunahing bansa kung saan talamak ang illegal logging. b. Isa ang Pilipinas sa mga nangungunang nag-eexport ng mga troso. c. Ilan sa mga mauunlad na bansa naman ang nangunguna sa pag-aangkat ng troso. d. Biglang lumaki ang bilang ng mga kompanyang nabigyan ng lisensyang pumutol ng kahoy sa Pilipinas simula sa remiheng Marcos. 2
Image of page 2
e. Inaangkat ng ilang bansa ang mga punong pinutol sa Pilipinas upang doon mapagkakitaan at magamit. f. Nangunguna ang mga bansang Amerika, Hapon at Korea sa pag-import ng mga torso sa kanilang bansa mula sa Pilipinas. g. Maraming malalaking tao na mula sa iba’t ibang lahi ang nakulong dahil sa illegal logging. h. Isa ang Ormoc flashflood sa mga malalagim na trahedya na sanhi ng illegal logging kung saan marami ang mga bansang nagbigay ng tulong sa Pilipinas i. Galing din sa lahing ito ang mga may-ari ng mga kompanya na gumagamit ng pinakamaraming kahoy sa buong mundo. j. Mga dayuhan ang unang itinuturo ng mga katutubo at ilang mga taong nakatira malapit sa kagubatan, na namumuno sa illegal logging. k. Sinasamantala ng ibang bansa ang kahirapan sa Pilipinas para makapagangkat at makaputol ng puno sa bansa. III. May kinalaman ang gobyerno sa nagaganap na illegal logging sa bansa. a. May ilang pulitiko ang pinaniniwalaang sangkot sa illegal logging na nagyayari sa loob ng bansa. b. Maraming mga pulitiko ang sumangayon sa pagbibigay ng lisensya sa mga kompanya na pumutol ng kahoy sa Pilipinas noong rehimeng Marcos.
Image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern