{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

note-ch4.3-4 - T8 ERGM BEEF L/I‘Si r‘ac 4.3 Hmng Jimgm...

Info icon This preview shows pages 1–11. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
Image of page 7

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 8
Image of page 9

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 10
Image of page 11
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: T8 ............................. -- ERGM ....... ................... .. BEEF; ............................ .- ...... .. L/I‘Si r‘ac: ._ 4.3..) Hmng _ Jimgm m _. did/75 5i? ofim WWMWW_“ W ‘ 0 m J 1% 0mm" I WWW“ Me (7.5) : ft _ ' 4 @240 m £3 2 fo—c) ) figc WMLtJM r13 8/ -Yfr"0t/ns[5fléw;u of fw 37 0v $4}:me C m m ' m 055/7342, 75 fifecfién WM. my. 7i OQWLW 45 a F C5) 6/74 a C WMWA#*W Ex __ SM-t ) 0 S t <19: w 34%) _ m J—i/n‘t + C05 (we-2%) , 7623’? Féfiag Lfffifi} mo / g£t<1 JCHC) : 50nd“; +j(-{:) , jawzr m _ a m M mm W Casrt —‘_—”:2.,W7:2:’4; _. . W L fiVMWHHWWJHE) — M41“? 1 C05 f 75 4r ) ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ Wk W. Lm_&f(f)j I, + a: {g (15) 005(75—g2i mm W: _ :1. ‘ u. _ 2%8 5 52+) N m + F MSZH m m. (‘6‘?Spéfasé}) EM 1 ~25 ' —i /— 6 EM . {Fm} }_ W55) "fm 6.9. —; 7 " 4“ “2:6”; W": " Z, {52 I :75 XL {6 7—.“ f —;£/£.2(§2_(f—2) ‘ .= if "r M2525) (i=2) . “ erfne) -—~? J/LLLfoff—“U .M W. W .............. w f6) w> 6—56 FMS) m M w m [ fat) a a“ fat) W. F55) W [TS—C) gré—mafié ~=-~/ (XS Z6119 wag/m Mae/Di aim—5:6 M I m «E: MW W . “DO 2”? W (jg—C2 u. ......... m 5d a): 1m / 5420* ) mew/w _ " wean-"9+ V2775? A W7? Page; 24mm. .53 Sfijf Am £—>0' _/ gdwd = 28 LMC_Er1f) — deficw) ‘ “7 WW - wat/LEZE ,2» W ‘ M = 2—5 J SCf—C):ZEX§:€=/' “M TG ............................. .. FEEOM ................... 4. ........ .. BATE ............................. .. N8 ..... ....... .. m“ giféfi%wjzjm%€a&hmdi=fiéfic Wm WWWAJCLQ‘Véfli/J OZZhSE/V Vat/W : m Sfl'émté) : % M cwa 75) m mm M 5+5 m Wm __._- J Shé—ngjoéfi: MC( (1+9 "Ma ra—éjm (3-5 _ “m m _ w — / b O 1=/ {SFt—C)i: a: Mcwc‘é)‘; m m. W I 5.2; f Mid - M40). _ 63““ PEG hSL.flz£chLj:5 5 :6” m. 474” @x‘scanfimOm 0/“ fmeI/L/Lsdva Lnfiomkojawaxs firms .4 fm W 0% $2256 Whip QQLSQQn‘K/KLMQM or [En/Dméséva. {hm/flamijemws m: f Of‘CLfi WWI/c1545 D . n 2-76 + % +276 = M336) —(/{;om§) WEW 76502:."0 .32 "2&(o)=0 w m _ ‘ ‘ ‘ _ M W 5 J§S__;O MWWWW . Xgfira *Egflga?fi$5 w ‘_ =Mfw€m)%® : HfS) : 5&5: +S+2) m M.” Lat/{HEM = A05) if} X19] = 95—7 észm - ifOSHmi. To ,5 (15) = L f Hm} / M, 5(M252-r5j’2) is 25 +5722 2 .2 2mg + asW-Lga/fik bs +cs:/ gm-..= g" H ijf [3’ €in —.é£0mmz,., w « = (Ly-é) Mf:5) —- flaw; Eff-.20) MWWW” caggfifis 9f ‘Wafla £541stth fax/QM Mi 1 . 22’} +2fiw+22130 2m 76(0)::0 2 jawxo Eff JOS ‘5 <5— , 237-45} 3 0 m 77M; fjfiém 12mm m5 fiasfi Adm fi/Le/LLW {is new agmflgm flag WE; fig mm ,J‘ '. A700. - EfiflVZL 2 '5‘ 7E €226 12-". ) 1621-62”, mare WWW- his: QM 93¢) «raw-43) Mgft) “' Diana ("5) ;i _ '( tar-Q4? ] _ mm 96m taughté ~32 "“ MM. k 675 3:200) I £67325“) w wwww .. flit-£7) z/Lf'rf-“SJ 435 "ff/m Saw/r if a; ' Cafisfpmmfi ('3’: ,7 m if]??? 1%:L76f3 ) £222 a/ WI a: W germs/bow T vowamm J- m Ecwt 5 2:35 +23+27c=a ,, 9020) 232 Mac) l‘rL 2 m Far” i 520 . , $435) =~ -/'7(‘£-’5Z2m:f}i(“ifim-30) 7227:.) 0v w W 2%2779: Kjemms Wm Affilibiv , 2651’) z O J ___ 7057"; <5 Rest [22$ £1750 ,, _ n i 5% 7L” < 2.0 05cc: [fa/Wag MGM 71:5 7—” “2" m.“ ‘5 3* 20 I; @977?wa firowfli 75:”? a w/“fi f5 ‘fééflévas 12? 525 Vé‘ m Steffi/2W3, Froéé'mm . a ‘érvmslflfimw m :15 m mtg QQALV‘E mm_mm_ C 5mm Mai ‘f Q“ \ W W +996 : é/C‘s-(‘fjmfi M26175) m é:wa fir: W w As a» Kec‘W/fi fudge; . _ x ' § 6? 5 20 ‘ 'fia T8 ............................. .. FEGM ............................. .. BATE ............................ -. m M. yam ma 9m) NNNN _ PMJ /' m 96:12) «=0 far fl gt {5 W. m ‘75 "-2? 5“ , ‘11-? 0 My? 76 "2’ 0 96mg): /7hf~5) m for“ 5St<2q @ 76 —> 5‘?" ) 96 9 «9 M 22-?0 a m .u (as San. i ' m rho): 0 fix MEJZOJ Wafa hat) = “21* “if” effiflfCas‘lit +3? 6%? J , } W...“ p m Muhé, A09) ,5: 0 Md: 111(0) =0 _Me &@84 .y af _2’: {9me w a}? 1‘55 W i ">20" ,, w has—J _‘ , i fixing; m E M13 5 s W flat) : Ami-.5) ‘* éi’f—nzga) for 7f 52-0 i ~+> 2f , %—>-,é;(/$) “@09) FANS) , m m. 23 $17; (/5) #260)”: Jim?) m & Cmfémg of fl Mfif a2: iii—:20 7’6 mpg We 95am cam‘ézgmwms a??? zir§5<firgg flaw/L {15 figs "fa e56 {Ls eflfiwnfimew ,h. m mi 2:; ~ f) 26 Jim/vs "2— 8$ ‘Zf =15 $Ww—me a; If) .g- a it) .... V, [W 742w; H ” N i K LLLLL W H) 7Q :5 “’1 mi t=_:;g, éewcmsse. , W (A; w M29 Kim/5m. m ’/ Wiggrae 5:: 7% 22:14) in t gm 7c :3sz , fag; 3% gm” gym gmfi‘ :moms m4 «<16 <35 2 Am ’ jab 135 g: eaamlse. figrjqugs . i616) mi 255%) M3 cora‘émms 0.1:} 95 < 2f < , Mia Kiri) %; éfisc‘coridflmifikg 376 7%; _ ‘ a v “’17” . P921355 as \jrt) m __H_ ,_ ‘ T0 ............................. .. ERGM ............................. A, BAKER .............................. .. Ni} ......... WA. 5%sz ; :p/ggmm Tm ; ’ ' ‘ ‘ ; Qé = Lag-cf) 7. fierao , grazcam M, “$2an ‘53 _ _ ‘ Xv 555 53 m m Xx) -"-‘~ (5“! an???) Hrs) .......................... A I M Ha) “" 3% :gfg .................... Vi WW 3Z7“! )5: {5)} 3: 2% f 2?? mm xttJ-ZLH Ir Xf$)j : Lflf €;$5,H£5) "- Ems Hm); I = M5615) A575 “5) "— ((95%) 'éita—m) owe <5 MW" 76¢) = 0 W SS-L’" <10 W, 76%) $11 rt:5)- w mmmmmmm W 5: :3- (75—5) W fi5m£2w~5fl figm , $05): Ali—il*&ft*ifl) {I ; P ‘ : é-W:%%m§§fl[2(f~§)]%%&n£flt~io}g own—'6 / I; m .5" W 5; “Mai “Kai 4 W1! Mi: 2 , fiff§£j (fl) ‘* 534:0; 5w(25’é;:25)} W Hm , 2—; (16—5) 3.5 a, am;sz gajém; m fa: 23 +- 45% :— (fifiw/E , Wm mmmmm mm m. —-— g3 5%[2{'é~§}) ,3 a, sfzgmét wwwwwwww W W k0???€7am 9% 75+ 47g: Q m Pmt 5 , 9CIfLI=177 ‘“ gag—57>” (Hf—5)) +;,i§5m(2(iv~zo)) 373341 ) :1; at, So W 4211‘ 7L" 4% I" i ’, W _ M ; 2m? 3M 1:. rm on RHJ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ W%m Q95?" 5a+47i$':0‘ / f1 egg , __ 6Lfil._mm{ml§m_mco nfi:mm5 135% m or j (‘5) ha; ficrenfiéwwes . CC; qfixgjéj 2%... 55’; 2 X W i _‘ M .3. . keep .. m T0 ............................. .. FEQM ................... .; ““““““““ H 3%?E ............................. .. NG .... vvvvvvvv n txamfé, ABM 58 = 50-6-2)?" suffix 7C50}:W.2’5fo);'0 w wwwwwwwwwwwww W Lisz 2 _ ax, {MW} a; ‘7 $7153 == Z/“’{th)£.=xc~iv: mar-w (75—2) I xrfijur f 0 J .._f_ 14 5m1ffiaggoé3efivmfz_>f H73ng ‘ M75” fiéfiémfif -<:J(fr—7‘jfié$:/ f" NW In git/fluid) =t mantawigf I‘m 22 SHE-14) :41}??? 3:? [ Mi_gffl"bi}+£ft)) 6—5» 4:33";L m 596—?) W75 f:/ "WIS rejwfid 425.5 M #11 87> 0+ Email: if“ :3, 7267318 Mg?” [Dacha _ a f a _______ m " E SE Highs (7?) " Mjfififi) Mfi/flflw; X99) «=10 52 2:51 .. ~65”): )é» ___________________ m -' ~ __ / W X’LS) I [e (in 8/5"” (was lg 53 _____ h w W m z/hffriéng23if4g'fiz m H inf) riff yr X5313: {/{iflf‘f} Minna-~53)?" Air-t) :1" 0 _ : (' ‘25 “6!” a1)?” .... : [3:15.175— (/—£ if ~gé- (if-"(ME)le : 9—] W 4L jfitt) f3 far-“emgewfise Camlfcgkfigflé _% mwf [9025449 /> if Cgmfi: Bigfomm 6975 “till E55 6 win/la, 76 JW eat ‘éie'l'iié _ Nan—ta fr? Wages mff‘cm iff-E) I: O m #wfl pZ(/+2):i gas-k5. m, As £57» 0+ j wail/75 M i=2 1:23 72 :13 Mela/9852i wig-m, W W, Mia 4— 2% + 92+ 2—915 SEW—75) Maw 7C(og:95’(o):0 5 (25£+5+2QX{52 = €55 ‘ ‘“ 6‘ #Q—Ew— .6, 6&55 .3 l ""55 i ‘ m .2 2 L; 2(52+-§+/) 2(@§+:’£)+-g) % (5+:%J+7z 2 “Ky ‘55; NE 6 (Sui—Q? (3%); ........ ’ m ______ “Qt/41:) I 1—! f X if;— [A5 (75) [351275) MW Wi’ééb ‘ _ ~; - “ w :5 435 "‘“ m [’wa “"9: ij‘zflzjfififi‘D—j "— 6 - 2 . mtg-mg m, "W 9072 1-2%: Ligré) 6 '7“ &m£‘i§(—t~5)l ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}