CommonObesity2010A

CommonObesity2010A - Common obesity genes t c g a g t t

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Common obesity genes
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
tttctccatttgtcgtgacacctttgttgacaccttcatttctgcattctcaattctatttcactggtctatgg cagagaacacaaaatatggccagtggcctaaatccagcctactaccttttttttttttttgtaacattttacta acatagccattcccatgtgtttccatgtgtctgggctgcttttgcactctaatggcagagttaagaaattgtag cagagaccacaatgcctcaaatatttactctacagccctttataaaaacagtgtgccaactcctgatttatgaa cttatcattatgtcaataccatactgtctttattactgtagttttataagtcatgacatcagataatgtaaatc ctccaactttgtttttaatcaaaagtgttttggccatcctagatatactttgtattgccacataaatttgaaga tcagcctgtcagtgtctacaaaatagcatgctaggattttgatagggattgtgtagaatctatagattaattag aggagaatgactatcttgacaatactgctgcccctctgtattcgtgggggattggttccacaacaacacccacc ccccactcggcaacccctgaaacccccacatcccccagcttttttcccctgctaccaaaatccatggatgctca agtccatataaaatgccatactatttgcatataacctctgcaatcctcccctatagtttagatcatctctagat tacttataatactaataaaatctaaatgctatgtaaatagttgctatactgtgttgagggttttttgttttgtt ttgttttatttgtttgtttgtttgtattttaagagatggtgtcttgctttgttgcccaggctggagtgcagtgg tgagatcatagcttactgcagcctcaaactcctggactcaaacagtcctcccacctcagcctcccaaagtgctg ggatacaggtgtgacccactgtgcccagttattattttttatttgtattattttactgttgtattatttttaat tattttttctgaatattttccatctatagttggttgaatcatggatgtggaacaggcaaatatggagggctaac tgtattgcatcttccagttcatgagtatgcagtctctctgtttatttaaagttttagtttttctcaaccatgtt tacttttcagtatacaagactttgacgttttttgttaaatgtatttgtaagtattttattatttgtgatgttat ttaaaaagaaattgttgactgggcacagtggctcacgcctgtaatcccagcactttgggaggctgaggcgggca gatcacgaggtcaggagatcaagaccatcctggctaacatggtaaaaccccgtctctactaaaaatagaaaaaa attagccaggcgtggtggcgagtgcctgtagtcccagctactcgggaggctgaggcaggagaatggtgtgaacc tgggaggcggagcttgcagtgagctgagatcgtgccactgcattccagcctgcgtgacagagcgagactctgtc aaaaaaataaataaaatttaaaaaaagaagaagaaattattttcttaatttcattttcaggttttttatttatt tctactatatggatacatgattgatttttgtatattgatcatgtatcctgcaaactagctaacatagtttatta tttctctttttttgtggattttaaaggattttctacatagataaataaacacacataaacagttttacttcttt
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This document was uploaded on 01/31/2011.

Page1 / 25

CommonObesity2010A - Common obesity genes t c g a g t t

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online