ingiltere_00001967 - TRKYE-BRLEK KRALLIK EKONOMK VE TCAR...

Info icon This preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 TÜRKİYE-BİRLEŞİK KRALLIK EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLERİ Ömür Demir Kızılarslan İthalat Genel Müdür Yardımcısı V. 26/07/2007
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 BİRLEŞİK KRALLIK Büyük Britanya adası, Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti’nin olduğu ada, Hebrides Takımada Topluluğu,Orkney ve Shetland Adaları Birleşik Krallık topraklarını oluşturur. Channel Adaları ve Isle of Man adası dış ilişkiler ve güvenlik bakımından Birleşik Krallığa bağlıdır
Image of page 2
3 BİRLEŞİK KRALLIK Parlamenter demokrasi, anayasal hukuk sistemi ‘Avam Kamarası, Lordlar Kamarası’ndan oluşan Parlamento Resmi dil İngilizce (Galler’de ‘Wels’, İskoçya’da ‘Gaelic’) Temsil edilen önemli dinler; Anglikan, Roman Katolik, Presbyterian, Müslüman Demografik yapı; İngiliz, İrlandalı, Hintli, Güney Doğu Asyalı Nüfus 60 milyon (2005), yıllık artış %0,3 (yaşlanan bir nüfus) 4 Ana bölge; İngiltere, Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda İşgücü: 30,8 milyon kişi (2005) (%79,3 hizmetler,%11,5 imalat sanayi, %7,2 inşaat, %1,4 tarım, %0,6 enerji) Haftalık çalışma süresi ortalama 45 saat (9:30-17:30)
Image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
4 BİRLEŞİK KRALLIK EKONOMİSİ Küresel ekonomide dördüncü büyük ekonomi Dünya mal ticaretinde 7. büyük ihracatçı (pay %3,7), 5. büyük ithalatçı (pay %4,7) Dünya hizmet ticaretinde 2. büyük ihracatçı (pay %7,8), 3. büyük ithalatçı (pay %6,6) Açık ve adil bir rekabet ortamı bulunmakta İthalatta AB mevzuatı/kuralları uygulanmakta Şeffaf, bürokrasiden arındırılmış, verimliliği hedefleyen, tüketici haklarını ve tedarikçi sorumluluklarını dikkate alan, kurallarla düzenlenmiş, öngörülür, istikrarlı bir ekonomi
Image of page 4
5 EKONOMİK POLİTİKA İzlenen ekonomik program; Makro ekonomik dengenin devamını Düşük ve sabit oranlı enflasyonu Güçlü bir kamu finansman yapısını Sürdürülebilir verimlilik artışını İstihdam artışını Sağlıklı bir toplumsal yapıyı Kamu hizmetlerinde kalite artışını Çevrenin korunmasını hedeflemektedir.
Image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
6 MALİ POLİTİKA Ekonomide güçlü ve istikrarlı bir mali yapı vardır Makro-ekonomik yapı, mali politikalar, para politikası ve yapısal reformlar birbirini destekler Mali politika, güçlü bir kamu finansman yapısını ve kurallara dayalı mali sistemi öngörür Para politikası ekonomik gelişim, istihdam ve ekonomik büyüme hedeflerini destekler Şeffaflık, istikrar, sorumluluk, doğruluk ve etkinlik mali politika uygulamasındaki önemli prensiplerdir Altın kuralı: Hükümet sadece yatırım yapmak için borçlanır, bu borç kamu harcamalarının finansmanında kullanılmaz Sürdürülebilir yatırım kuralı: Kamu sektörü net borcunun GSYIH içerisindeki oranı istikrarlı ve makul bir seviyede tutulur (borçların GDP’nin 40%’ının altında kalmasını sağlayacak bir bütçe planlaması yapılır).
Image of page 6
7 ŞİRKETLER VE SANAYİ POLİTİKASI İstihdam hizmet sektörü ağırlıklı olup, mali hizmetler sektöründe önemli bir tedarikçidir.
Image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern