{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

yasir_yilmaz - Ereli Demir ve elik Ereli Fabrikalar T.A...

Info icon This preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ÖRNEK OLAY ANALİZİ Hazırlayan: YASİR YILMAZ Do ç . Dr. Recai CO Ş KUN Ereğli Demir ve Çelik Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Fabrikaları T.A.Ş. ERDEMİR GRUBU ERDEMİR GRUBU
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Vizyon, Misyon ve Değerler Vizyon, Misyon ve Değerler VİZYONUMUZ Toplam Kalite Yönetimi felsefesi ile Türk Sanayii'ndeki öncü konumunu kapasitesini de artırarak devam ettirmek, sosyal paydaşların beklentilerini en üst düzeyde karşılamak ve dünyanın öncü çelik üreticileri arasında yer almak tır. MİSYONUMUZ Kaynaklarımızı etkin kullanarak, çevreye duyarlı, rekabet edebilir kalitede, en az maliyetle en fazla ve satılabilir üretim yapan, yenilik ve gelişmelere açık, paydaşlarımızın beklentilerini karşılayan, ülke ekonomisine katkıda bulunan bir dünya şirketi olmaktır. DEĞERLERİMİZ İş sağlığı ve güvenliği Tasarrufa önem verme Coşkulu, özverili ekip çalışmalarına önem verme Müşteri odaklı çalışma Eğitilmiş, deneyimli ve katılımcı işgücü birikimini en önemli varlık olarak görme Sürekli iyileştirmeyi, yenilikçiliği ve müspet yönde değişimi esas alma Çevreyi koruma Topluma katkıda bulunma ve adil olarak tüm faaliyetlerimizde insana değer verme
Image of page 2
TARİHÇE TARİHÇE Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir), Türkiye'nin ithalat yoluyla karşılanan yassı haddelenmiş demir çelik ihtiyacını yurt içinden karşılamak üzere, özel teşebbüs statüsünde bir şirket olarak Şubat 1960 tarih ve 7462 sayılı özel kanunla kurulmuş ve Mayıs 1965’te fiilen işletmeye alınmış olan, Türkiye’nin TEK ENTEGRE YASSI ÇELİK ÜRETİCİSİ ; ayrıca, 7(8) iştiraki ve toplam 16.000 çalışanıyla ülkemiz için stratejik öneme sahip dev bir ŞİRKETLER GRUBU’dur. Sürekli gelişme ilkesi çerçevesinde yapılan yatırımlar neticesinde bugün 3,5 - 4 milyon ton/yıl ham çelik üretim kapasitesi ne sahiptir. ERDEMİR A.Ş., İstanbul’a 270 km., Ankara’ya 290 km. uzaklıkta Karadeniz Ereğli’de 4 km2’lik alanda faaliyet göstermektedir. Boru ve Profil, Makine ve Gemi Sanayi, Metal Ambalaj, Otomotiv ve Yan Sanayi, Ev ve Büro Eşyası, Beyaz Eşya vb. gibi hayatımızın her alanına giren pek çok sektör için girdi malzemesi üretmektedir. “Sektör Oluşturan” konumuyla ülke ekonomisine büyük bir katma değer sağlar.
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Sermaye Yapısı Sermaye Yapısı Şirket hisselerinin %49.9’u halen Kamu’ya ait, %50.1’i ise Borsa’da işlem görmektedir.
Image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern