Hasan_Eken_Dunyada_Finans_Krizi_Turkiyede_Ekonomik_Kriz

Hasan_Eken_Dunyada_Finans_Krizi_Turkiyede_Ekonomik_Kriz - D...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Dünya’da Finans Krizi – Türkiye’de Ekonomik Kriz Dünya global finans krizini yaşarken, Türkiye’de mali kesimin büyümeye devam etmesinin yanı sıra, reel sektörün yere çakılacak ölçüde küçülmesi Türkiye’nin krizi Dünya’nın geri kalan kesiminden farklı yaşadığının bir göstergesidir. Bu doğaldır. Çünkü, her ülke yaşadığımız çağda, kendini Dünya ekonomisinde diğerlerinden farklı bir şekilde konumlandırmaktadır. Ülkelerin kendilerini konumlandırması çok farklı nedenlere dayanabilmektedir. Bu nedenlerin başlıcaları, gelişmişlik düzeyi, coğrafi konum, nüfus yapısı, politik hedefler, ekonomik işbirlikleri olarak sıralanabilmektedir. Açıklanan ekonomik verilere bakıldığında, Türkiye’nin aslında kendi krizini yaşadığını söylemek yanlış olmasa gerek. Çünkü, Türkiye bir finans krizi yaşamamakta, aslında Türkiye, açık söylemek gerekirse bir ekonomi krizi yaşamaktadır. Diğer bir deyişle, Türkiye global finans krizini bir finans krizi olarak değil de, bir ekonomik kriz olarak yaşamaktadır. Dünya’da banka kaynaklı finans krizi ­ Türkiye’de reel sektör kaynaklı ekonomi krizi
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern