Sammanfattning - Institutional Logics .pdf - Sammanfattning Institutional Logics Patricia H Thornton and William Ocasio Institutionell logik \u200bvilket

Sammanfattning - Institutional Logics .pdf - Sammanfattning...

This preview shows page 1 - 2 out of 3 pages.

Sammanfattning - Institutional Logics. Patricia H. Thornton and William Ocasio Institutionell logik, vilket är det huvudsakliga begreppet artikeln bygger på är ett begrepp som växt fram ur institutionell teori. I artikeln definieras institutionell logik som den sociala konstruktionen av historiska mönster utifrån kulturella symboler och materiella praktiker som inkluderar antaganden, värden och övertygelser. Vidare menar författarna att institutionell logik är ett metodiskt ramverk för att analysera relationen mellan institutioner, individer och organisationer samt att logikerna är principer som berättar för aktörer hur de ska tolka verkligheten och hur de bör agera. Författarna förklarar institutioner som en social skapelse av individers och organisationers handlingar vilket definieras av normer, värderingar och regler som kan förenkla och skapa förutsägbarhet. Alford och Friedland som myntade begreppet institutionell logik menade på att det fanns tre logiker som formar människors sociala beteende och synsätt; kapitalism, statlig byråkrati och politisk demokrati . Senare har deras modell utvecklats av Thornton och Ocasio som istället föreslår sex logiker: familj, religion, stat, marknad, profession och företag.
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 3 pages?

 • Fall '19
 • Thornton, Ocasio, institutionella logiker, institutionell logik

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes