{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

r-40)Iki(R2-10-02-2008) - ki dinin kskacnda Trkiye Baskn...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
İki dinin kıskacında Türkiye Baskın Oran Zavallı Türkiye. Başka sıkıntısı yok, saçma-sapan ve adı bile uyduruk olan “türban” konusunda iki fundamentalizmin kuyruğunda çarpılıyor. Bunlardan biri köktenmilliyetçilik , diğeri köktencemaatçilik . Biri diyor ki: “Hiçbir yerde taktırmayız!”. Öteki de: “Her yerde takarız!”. Oysa bu çarşafa, pardon türbana dolanmanın çözüm basit: Reşit kişiler arasında devlet hizmeti alan takaaar, devlet hizmeti veren takamaaaz! Çünkü hizmet alana taktırmamak insan hakları ihlalidir, hizmet verenin takması ise devletin tüm inançlara eşit mesafede durması kuralının ihlalidir. Kimse de bunları susturup demiyor ki: “Din’in ve Milliyetçilik’in hakim olduğu yerde İnsan’ı arama, bulamazsın” . Demiyor ki: “İnsan hakları, Devlet’e ve Cemaat’e karşı mücadeleyle inşa edilen sığınaktır”. Demiyor ki: “Üniversiteli gencin başına ve beline karışılmaz!”. Demiyor ki: “Batı’da üniversiteli gencin giyeceğine karışmayı düşünürsen müşahede altına alırlar!”. Demiyor ki İnsan açısından: Din ile Milliyetçilik aynı şeydir. Devlet ile Cemaat aynı şeydir. Başa giyilene karışmakla öteki tarafa giyilmeyene karışmak aynı şeydir. Köktenmilliyetçilerin ezberi Önce “kamusal alan!” dediler. Sokak da kamusal alandır; türbanlıları sokağa da mı çıkartmayacaksın, dedik. Bu sefer: “devlet daireleri!” dediler . Postane de devlet dairesi; pul almaya giden kadının başına da karışacak mısın, dedik. Tabii, erkeklere karışamadıkları da işin cabası.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern