Sıcaklık Değişimi _alüminyum

Sıcaklık Değişimi _alüminyum

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Yıl: 2010, Cilt:3, Sayı:4, Sayfa:323-329 TÜBAV BİLİM DERGİSİ SICAKLIK DEĞİŞİMİNİN YAPIŞTIRMALI VE PİMLİ ALÜMİNYUM PLAKALARDAKİ GERİLMELER ÜZERİNE ETKİSİ Faruk ŞEN , Kemal ALDAŞ Aksaray Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 68100 Aksaray Özet Bu çalışmada, farklı üniform sıcaklıklar altındaki yapıştırılmış ve pim bağlantısı yapılmış karma bağlantılarda sıcaklığın gerilmelere etkisi incelenmiştir. Çözümde, üç boyutlu modeller oluşturularak sonlu elemanlar metodu kullanılmıştır. Daha önceki birçok çalışmada, yapıştırıcı bağlantıları veya pim bağlantıları ayrı ayrı incelenmiş olmakla birlikte, bu çalışmada karma bir bağlantı analiz edilmiştir. Karma bağlantıya, çekme yükü ve sırasıyla 40, 50, 60 ve 70 o C uniform sıcaklık yükleri birlikte uygulanmıştır. Uygulanan üniform sıcaklıktaki artış miktarına bağlı olarak, gerilmelerin ve şekil değiştirmelerin önemli oranda arttığı görülmüştür. Anahtar Kelimeler : Yapıştırıcı bağlantısı, Pim bağlantısı, Karma bağlantılar, Sonlu elemanlar metodu, FEM EFFECT OF TEMPERATURE CHANGING ON STRESSES IN ADHESIVELY BONDED AND PINNED ALUMINUM SHEETS Abstract In this study, the effect of temperature on stresses in hybrid joints designed with pinned joint and adhesively bonded joint was investigated. In solution, by created three dimensional models used with finite element method. In many previous studies, either adhesive joints or pinned joints were only investigated, but a hybrid joint was analyzed in this work. Tensile load and uniform temperature loads such as 40, 50, 60 and 70 o C were applied with together. Stresses and strains were increased by increasing applied uniform temperatures, strictly. Keywords: Adhesive joint, Pinned joint, Hybrid joints, Finite element method, FEM 1.Giriş Günümüzün tasarımları iş verimi ve emniyetini arttırmaya, boyutları ve ağırlığı küçültmeye, aynı zamanda malzeme ve imalat masraflarını azaltmayı amaçlamaktadır. Buna paralel olarak birleştirme tekniği de, sürekli bir şekilde yeni problemlerle karşı karşıya kalmaktadır [1, 2]. Bu zorunluluklardan dolayı, maliyeti düşük ve emniyetli bir yapıştırıcı bağlantısı tasarımı oldukça önem kazanmaktadır [3]. Uygulamada, yapıştırıcı bağlantılarının sadece mekanik yüklemeler altında değil, bununla birlikte ısıl yüklere de maruz kaldığı anlaşılmıştır. Bu farklı yüklemelerden dolayı, yapıştırıcı bağlantısını meydana getiren yapıştırıcı tabakası ve yapıştırılan plakalar üzerinde önemli gerilmeler oluşmaktadır. Bunun nedeni, yapıştırıcı bağlantılarının genel olarak, birbirinden farklı ısıl ve mekanik özellikleri olan malzemelerden oluşmasıdır. Sonuç olarak yapıştırıcı bağlantısı üzerinde, bu farklı özellikler nedeniyle farklı şekil değiştirmeler meydana gelmektedir [4].
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern