Tugas learning skills 21 century utk copy di internet.docx - FAKULTI SAINS SOSIAN DAN GUNAAN SEMESTER JANUARI 2020 OUMH1603 KEMAHIRAN BELAJAR UNTUK ABAD

Tugas learning skills 21 century utk copy di internet.docx...

This preview shows page 1 - 5 out of 14 pages.

FAKULTI SAINS SOSIAN DAN GUNAAN SEMESTER JANUARI 2020 OUMH1603 KEMAHIRAN BELAJAR UNTUK ABAD KE-21 NO. MATRIKULASI : NO. KAD PENGNEALAN : NO. TELEFON : E-MEL : PUSAT PEMBELAJARAN : PUSAT PEMBELAJARAN
Image of page 1
ISI KANDUNGAN NOMBO R ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1 Pengenalan 1 2 Bahagian A 2 3 Bahagian B 3-5 4 Bahagian C 6-7 5 Kesimpulan 8 6 Jurnal Refleksi 9 7 Apediks dan Rujukan 10 & 11
Image of page 2
1.0 Pengenalan Pada masa ini, kemahiran dan pengetahuan abad ke-21 amat diperlukan untuk menghadapi cabaran ini. Apakah maksud pembelajaran abad ke-21 ini? Kemahiran abad ke- 21 ni merupakan kemahiran, kualiti dan keupayaan untuk berjaya dalam kehidupan bermasyarakat dan juga dalam alam pekerjaan abad ke-21. Untuk menguasai kemahiran ini, anda perlu menguasai isi kandungan ilmu akademik. Terdapat 4 kategori dominan yang ada dalam kemahiran abad ke-21 iaitu kemahiran metakognitif, kemahiran pembelajaran dan inovasi, kemahiran kerjaya dan kehidupan serta dengan celik digital. Adakah anda pernah mengetahui pasal GCED? GCED merupakan pendidikan kewarganegaraan global (Global Citizenship Education) ataupun dikenali sebagai GCE. Pada tahun 2013, dokumen Perundingan Teknikal mengenai Pendidikan Kewarganegaraan Global memberitahu bahawa GCED merupakan transformasi. Pelajar diberi peluang dan kapasiti untuk merealisasikan hak dan kewajipan mereka agar mereka dapat membangunkan dunia yang lebih baik pada masa akan datang. Di samping itu, GCED juga memberi tumpuan terhadap pembelajaran melalui proses pembelajaran transformatif seperti pendidikan keamanan, pemahaman antara-bangsa dan antara budaya, pembangunan lestari dan juga hak asasi manusia. Oleh itu, berdasarkan definisi di atas, GCED membolehkan pelajar untuk bertindak, berfikir dan berkongsi untuk dunia yang lebih aman, lestari, terangkum dan adil. Oleh itu, tugasan ini dibuat kerana untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan yang berkaitan dengan abad ke-21. Selain itu, pengkaji juga dikehendaki untuk menggunakan kemahiran abad ke-21 ini untuk menghuraikan semua soalan yang sedia ada. Di samping itu, kita akan membincangkan manfaat Pendidikan Kewarganegaraan Global (Global Citizenship Education) kepada masyarakat dalam menyelesaikan isu alam sekitar. 1
Image of page 3
2.0 BAHAGIAN A: Tentukan satu isu alam sekitar Pada masa kini, terdapat pelbagai jenis isu alam sekitar yang melanda di sekitar dunia. Antara salah satu isunya yang saya pilih ialah isu pencemaran air. Pencemaran air boleh ditakrifkan sebagai kehadiran dalam air bawah tanah yang mempunyai sisa cecair toksik dan agen biologi yang melebihi apa yang dijumpai secara semula jadi di dalam air dan ianya boleh menimbulkan ancaman terhadap kesihatan manusia mahupun alam sekitar. Tambahan daripada itu, pencemaran air juga terdiri daripada bahan kimia yang dimasukkan ke dalam badan air. Contoh badan air ialah sungai, tasik, lautan dan sebagainya.
Image of page 4
Image of page 5

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 14 pages?

  • Fall '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture