{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Odev - Bilimsel Bir Aratrma devi Nasl Hazrlanr Ed i t r...

Info icon This preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? Editör Dr.Türker BAŞ **Bu e­kitap www.kaliteofisi.com ve www.odevsitesi.com adreslerinden ücretsiz olarak indirilebilir.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
www.odevofis.com 2 Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? Editör: Dr. Türker Baş Kapak tasarımı: Fatih Sontay İç düzenleme: İbrahim Sani Mert KaliteOfisi.com’un ® bir hizmetidir. İzin alınmaksızın alıntı ve çoğaltma yapılabilir.
Image of page 2
www.kutuphanem.net 3 KaliteOfisi Hakkında Kalite ofisi; ülkemizde kalite bilincinin yerleşmesine katkı sağlamak, kalite konusunda yapılan araştırmalara destek olmak, yöneticilerin, uzmanların, akademisyenlerin, öğrencilerin ve kısacası kalite ile ilgilenen herkesin çalışmaları sırasında karşılaştıkları problemlere çözümler getirmek ve bilgi alışverişini kolaylaştırmak için oluşturulmuş bir iletişim portalıdır. Misyonumuz Bilgi ve birikimleri bir araya getirmek, beraber üretmenin ve paylaşmanın hazzını yaşamaktır. Vizyonumuz Kalitenin bir yaşam biçimi haline getirilmesine uzmanlığımız ve etkinliğimiz ile liderlik etmektir. İlkelerimiz Bilgi ve deneyimin paylaşıldıkça çoğaldığına inanır, sağladığımız hizmetin kalitesinden ödün vermeyiz. Kalite konusundaki gelişmelerin, ülkemizdeki kuruluşların yönetim ve kültür dokusuna uygun bir şekilde sunulmasına dikkat ederiz. Her bir talebi proje anlayışı ile alarak hizmette bütünsellik sağlarız.
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
www.odevofis.com 4
Image of page 4
www.kutuphanem.net 5 Önsöz Bu kitap, bilimsel araştırmalarla yeni tanışan üniversite öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hazırlanmıştır. Kitap, bir başvuru eserinden ziyade, araştırma ödevi hazırlayacak öğrencilere onların halinden anlayan birinin tavsiyeleri olarak düşünülmelidir. Doktora tezi gibi daha ileri düzeydeki akademik çalışmalar için kaynakça bölümünde verilen referanslardan yararlanılmalıdır. Bunun için özellikle Karasar ve Şencan’ın eserlerini tavsiye edebilirim. Kitap, içinde anlatılanların çok dışında bir formatta sunulmuştur. Bu seçimin altında pek çok kişi tarafından sıkıcı olarak nitelendirilen “araştırma yöntembilimi” konusunu, akıcı belki de sürükleyici olarak verme isteği yatmaktadır. Kitapla ilgili yapılacak tüm eleştiri ve katkıları memnuniyetle karşılayacağımı belirtmek isterim. Dr. Türker BAŞ [email protected]
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
www.odevofis.com 6
Image of page 6
www.kutuphanem.net 7 İçindekiler Kalite ofisi hakkında .................................................................... 3 Önsöz .............................................................................................. 5 İçindekiler ..................................................................................... 7 Araştırma Ödevinin Tanımlanması ............................................ 9 Araştırma Yöntemi ............................................................. 10 Araştırma Prosesi ................................................................ 11 Zaman Planlaması ve Konu Seçimi ............................................ 13 Basamak 1 – Zamanın Planlanması .................................... 13 Basamak 2 – Araştırma Konusunun Seçimi .................... 14 Basamak 3 – Problemin Belirlenmesi ............................... 16 Basamak 4 – Araştırma Amacının Netleştirilmesi ....... 18 Basamak 5 Araştırma İçeriğinin Belirlenmesi .............. 19 İkincil Kaynakların Bulunması .................................................... 21 Basamak 6 Kaynakça Havuzunun Oluşturulması ........... 21 Basamak 7 Planın Hazırlanması ........................................ 24
Image of page 7

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern