Cem Ersever - Kürtler Pkk Ve A. Öcalan

Cem Ersever - Kürtler Pkk Ve A. Öcalan

Info icon This preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ahmet Cem ERSEVER Kürtler, PKK ve A. ÖCALAN 1993 ANKARA KİYAP Yayın - Dağıtım Sağlık Sk. No: 10/7 Yenişehir 06410 ANKARA Tel: 433 50 47 - 431 80 35 Birinci Baskı: Ocak 1992, Ankara İkinci Baskı: Mart 1992, Ankara Üçüncü Baskı: Eylül 1992, Ankara Dördüncü Baskı: Aralık 1992, Ankara Baskı: Kale Ofset 341 66 16 - 342 26 20 ISBN: 975-566-000-3 DAĞITIM: Yeni Çığır A.Ş. Mithatpasa Cad. No: 44/18 Kızılay/ANKARA Tel:435 61 88 4351703 İÇİNDEKİLER Giriş ............................................................ ........................................... 6 BİRİNCİ BÖLÜM Kürdistan ve Kürtçülük ........................................................................ 24 19. Yüzyılın Başındaki Kürtçülük Faaliyetleri .................................... 25 Kürtlerin Kökeni .................................................................................. 27 20. Yüzyılın Başındaki Kürtçülük Faaliyetleri ................................... 31 Cumhuriyet Dönemi Ayaklanmaları .................................................... 32 1960'lı Yıllarda Türkiye'de Genel Durum ve Kürtçülük .................... 39 1970'li Yıllarda Türkiye'de Genel Durum ve Kürtçülük .................... 41
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Kürdistan Devrimcileri İsimli Grubun Şekillenmesi .......................... 44 A. ÖCALAN'ın Profesyonel Örgüt Oluşturma Çabaları .................... 48 PKK'nın Kuruluşu ................................................................................ 50 12. Eylül 1980 Hareketi ve PKK'nın Tavrı ........................................... 55 Geri Çekilme Şartları ve Seçilen Alan ................................................. 58 İKİNCİ BÖLÜM PKK Lübnan'da .................................................................................... 61 PKK İkinci Kongresi ye Ortaya Çıkardığı Bazı Gerçekler ................ 71 PKK İkinci Kongresinde Öngörülen Planlamalar, Atılan Adımlar ................................................................................................. 84 Avrupa ve Diğer Alanlarda PKK'ya Karşı Oluşan Muhalefet ve Sebepleri .......................................................................................... 87 Yeniden Planlama ................................................................................. 92 Cezaevleri; PKK'nın Personel Kaynağı ............................................... 97 15 Ağustos 1984 Eylemleri (ERUH VE ŞEMDİNLİ BASKINLARI) .................................................................................. 101 1985 Yılı PKK'nın İçine Girdiği Kriz ................................................ 107 PKK Üçüncü Kongresi ....................................................................... 114 Üçüncü Kongre Sonrası PKK Faaliyetleri ........................................ 121 1988 Yılında Botan Bölgesinde PKK'nın Ordulaşma Faaliyetleri ......................................................................................... 127 1989 Planlamasında Öngörülen Hedefler ......................................... 133 PKK'nın 1990 Hedefleri ve Alınan Sonuçlar .................................... 146
Image of page 2
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM PKK'nın 1991-1992 Dönemindeki Durumu ....................................... 153 PKK'nın Türkiye Partisi ..................................................................... 154 Nevroz Sendromu ve Ari (!) Apo'nun Turanilerle Flörtü .................. 156 PKK Stratejisi ve Mücadele Araçları ............................................... 163 Geri Cephe ve Dış Desteğin Bugünkü Durumu ................................ 168 PKK'ya Kitle Desteğinin Durumu (1991-1992) ............................... 171 PKK'nın Propaganda İmkanları (1991-1992) .................................... 174 PKK'nın Kadro Yapısı ve Kaynakları ................................................ 178 PKK'da Yönetim ................................................................................ 181 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Abdullah Öcalan'dan İnciler ............................................................. 182 Son Söz .............................................................................................. 189 Bu kitap; Türkiye Cumhuriyeti'nin birliği için Türk ile Kürt kardeşliği uğrunda her türlü ihanete karşı dövüşerek şehit düşen tüm asker, polis ve hainlerce katledilen masum sivillere ithaf edilmiştir. Giriş 1984 Yılı 15 AĞUSTOS'unda ERUH ve ŞEMDİNLİ baskınlarıyla organize gücünü sergileyerek varlığını ortaya koyan PKK (Kürdistan İşçi Partisi) günümüzde de iktidar aracı olarak kullandığı "DEVRİMCİ ŞİDDET" ilkesiyle Türkiye Cumhuriyeti Devletine var gücüyle saldırmaya devam ediyor. Türk ile Kürt düşmanlığının örgütlü görüntüsü olan PKK (Partiya Karkaren Kürdistan- Kürdistan İşçi Partisi),ne istediğini ve neler yapacağını daha 1981 ŞUBAT ayında yapılan ve 10 Alman Markına yurt dışında her yerde satılan "POLİTİK RAPOR" isimli kitabında Türkiye Cumhuriyeti'ne özellikle bu konu ile ilgili teşkilatlarına mesajlar göndermiştir.
Image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
15-26 TEMMUZ 1981 tarihleri arasında yapılan ve "Sağır Sultan'ın da dinlediği PKK 1.
Image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern