Daniel defoe - robenson kruzoe'nä°n maceralari

Daniel Defoe - Robenson Kruzoe'nÄ°n Maceralari
Download Document
Showing pages : 1 - 2 of 68
This preview has blurred sections. Sign up to view the full version! View Full Document
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: DANIEL DEFOE ROBENSON KRUZOE'NN MACERALARI ROBENSON KRZOE'NIH MACERALARI ROBENSON'UN DOUU VE YETTRLMES. DENZE AILMA EMELLER 1632 senesinde York ehrinde, temiz bir aileden dnyaya geldim. Ticaret yaparak pek ok para kazanan babam, bu ehire gelip yerlemiti; kendisi, aslen bu ehirden deildi. Annem de iyi bir ailedendi; soyu sopu Robenson soyadn tard. iki aabeyim vard; bir ngiliz piyade alaynda yarbay olan, spanyollara kar savarken vurulup ld. br aabeyime gelince, onun ne olduunu hibir vakit renemedim. Ailenin nc ocuu olduum ve zanaat namna da hibir ey renemediim iin, kafamda bir ym hayaller kurmaya balamtm. Epey yal olan babam, beni cahil brakmamt; kimi zaman kendisi dersler vermek, kimi zaman da iyi bir mahalle okuluna gndermek suretiyle beni elinden gelen en iyi ekilde yetitirmiti. Hukuk tahsil etmemi istiyordu; halbuki benim bambaka emellerim vard. Denizlere almaktan baka hibir eyi gzm grmyordu. Bu hevesim yznden babamn istek ve emirlerine kar ylesine ayak diriyor, annemin kmalarna, yalvarp yakarmalarna ylesine kulaklarm tkyordum ki, daha o zamandan kaderin beni felkete ve aclara doru gizlice srklediini sezmek kabildi. Akl banda, ciddi bir adam olan babam, bu tasavvurumu gerekletirmek iin inat ettiimi gryor, ve beni bundan vazgeirmek gayretiyle gayet kandrc tlerde bulunuyordu. Bir gn beni odasna ararak, bu konuya dair uzun uzun konutu. Rahat ve ho bir hayat srmem, kendi gayretim ve zekm sayesinde servetimi bir riayli arttrmam ihtimali varken, ne diye tutup da baba ocan ve vatanm terketmek gibi bir delilie kalktm sordu. Sonra gayet mfik ve dokunakl szlerle bir genlik lgnl yapmyayn ve durup dururken dertsiz bam derde sokmya-ym diye tembihlerde bulundu: Ekmeini gidip baka yerlerde aramak zorunda deilsin, dedi. Sana rahat ve erefli bir i bulmak iin ne mmknse yaparm.. Verecein sama bir kararn basna ne gibi gaileler aacan nceden sylemekle vazifemi fazlasyla yaptm. Artk bundan sonra hibir eyinden sorumlu deilim! Amma yine de ban alp gitmene izin vererek felketine yardm etmek istemem! Byk aabeyinin ackl akbeti gzlerinin nndedir. Onun da gzleri nne kuvvetli sebepler sererek Felemenk savana gitmekten vaz geirmeye alm, fakat ne aabeyimin kafasnda kavak yelleri eserken verdii bu karar gerekletirmesine ve ne de eceline komasna mani olabilmiti....
View Full Document