David Morrell - Taşların Kardeşliği

David Morrell - Taşların Kardeşliği

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BIRINCI BOLUM KEFARET ÖLÜLERĐN EVĐ 1 Yer, Vermont eyaletinde Quentin'in kuzeyine düşüyordu. Bir doruğun sağında, iki şeritli asfaltın çeyrek mil uzağında köknar ağaçlarının arkasına saklanmıştı. Đlerisinde daha yüksek bir tepenin yamaçlarını kaplayan akağaçlar, sonbaharın canlı turuncu, sarı ve kırmızı renkleriyle ışıl ışıl parlıyordu. Yüksek bir tel örgü asfalta paralel olarak uzayıp gidiyor, kenarları dik açı yaparak ormanın içlerinde gözden kayboluyordu. Çitin kenarlarının nereye kadar girdiğini göremediğiniz için bir tahmin yürütmeniz zordu, ama mülkün en az yüz dönüm kapladığını ileri sürmek pek yanlış bir tahmin olmazdı. Tepenin üstündeki en yakın bina epeyi gerilerde, tirbuşonvari virajın öbür yanında olduğundan görülmüyordu. Zaten onun da kapatılmış olduğu; kapısına, penceresine tahtaların mıhlanmış olmasından belliydi. Pekmez fabrikasına ulaşmak için en az bir mil yol gitmek zorundaydınız. Her yere uzak, saklı bir yerdi orası. Ve çok da huzurluydu. Çamlarla kaplı tepeye baktığınızda prı gizliiwnanin, bir milyonerin, iş hayatının streslerini üstünden atmak için vakit vakit geldiği bir köşk olduğunu düşünebilirdiniz. Ya da bina belki kar yağana kadar kapalı kalacak bir kayak merkezi olabilirdi. Ya da... Ama otomobille oradan geçmekle hiçbir şey öğrenemezdiniz. *,V- 2 Havadan bakılınca tepedeki bina yoldan geçerken tahmin edilenden daha büyük gözüküyordu. Tepeden bakılınca aynı zamanda binanın tek olmadığı anlaşılıyordu. Çam ağaçlarından görülmeyen daha küçük binalar, bir karenin üç kenarını oluşturuyordu. Dördüncü kenar ise ana binaydı. Kare, çimlik bir alanın etrafını çeviriyordu. Beyaz taş döşeli iki patika, karenin ortasında kesişiyordu. Etrafları ise çiçek bahçeleri, ağaçlar ve çalılarla bezeliydi. Bu bütünlüğü oluşturan dengeyle düzen, simetri ve oran izlenimi bırakıyordu insanda. Küçük binaların bile köşkün sivri damını taklit edercesine küçük sivri damları vardı. Ancak, malikânenin büyüklüğüne karşın, ortalıkta şaşılacak kadar az insan görülüyordu. Tepeden bakınca göze minicik gözüken bir bahçıvan çimlerin bakımıyla meşguldü. Đki işçi, binaların bir kenarının di- . şında elma topluyordu. Binaların karşıt çizgisinin kıyısındaki büyük bir bostanda yakılmış ateşten dumanlar yükseliyordu. Tarıma verilen öneme bakılırsa, malikânede epeyi insan kalıyor olmalıydı. Gelgelelim, o birkaç kişi dışında ortalıkta hiçbir hayat belirtisi yoktu. Binada eğer konuklar varsa, bu gevrek sonbahar gününü görmezlikten gelmeleri hiç de doğal değildi. Đçeride kalmalarının mutlaka önemli bir nedeni vardı.
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern