Gaston Leroux - Sari Odanin Esrari

Gaston Leroux - Sari Odanin Esrari - ÖNSÖZ YtîZYILIff...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ÖNSÖZ YtîZYILIff EÎT İYİ POLİSİYE 2000 yılı içinde yazar, eleştirmen ve okuyucular arasında yapılan bir araştırma sonucu GASTON LEROUX'nun 1907'de yazdığı SARI ODA'NIN ESRARI 20. yüzyılın en iyi klasik polisiye romanı seçildi. Agatha Christie, Mickey Spillane ve Georges Simenon gibi ünlü yazarların eserlerini geride bırakarak yüzyılın romanı seçilen SARI ODANIN ESRARI'nı severek okuyacağınıza inanıyoruz. Bu kitabın başka bir ilginç yanı 94 yıl önce yazılmış olmasıdır. 1907'de tefrika edilen roman, 1908'de kitap halinde yayınlanmıştır. Fransa ve tüm Avrupa'da bornba etkisi yaratan SARI ODANIN ESRARI o yılların en çok satılan ve aranan kitabı olmuştur. Zamanın anlayışına uygun olarak kaleme alınan eserde, aksiyondan çok, mantık ve zekâ oyunlarına yer verildiğini göreceksiniz. Belki romanı ölümsüz kılan ve diğer eserlerden üstün tutulmasına neden olan da bu özelliğidir. Kitabın sonundaki büyük sürpriz ise okurların anılarında daima yaşayacaktır. İşte GASTON LEROUX VE SARI ODANIN ESRARI... uyarı 1)Ucuz kitap almak için ilkönce sahaflara uğramanızı 2)Eğer aradığınız kitabı buşamazsanız %30 ucuz satan seyyarları gezmenizi 3)Benim param yok ama kitap okuma aşkı şevki ile yanmaktayım diyorsanız bizi takip etmenizi tavsiye ederiz Buraya konulmuş olan E-Booklari download ettikten 24 saat sonra silmek zorundasınız. Aksi taktirde kitabi basan firmanın ugrayacagı zarardan hic bir şekilde sorumlu olmayacağım. Bu kitapların hiçbirisi orjinal kitapların yerini tutmayacagı için eğer kitabi beğenirseniz kitapçılardan almanızı öneririm. Tekrarlıyorum: sitenin amacı sadece kitap hakkında bilgi edinip, belli bir fikir sahibi olmanız ve hoşunuza giderse kitabı satın almanız içindir. Benim bu sitede herhangi bir çıkarım ya da herhangi bir kuruluşa zarar verme amacım yoktur. Bu yüzden E-bookları fikir alma amaçlı olarak 24 saat süreli kullanabilirsiniz. Daha sonrası sizin sorumluluğunuza kalmiştir. Saygılarımla .................kender............... [email protected] www.kitap.perisi.com www.kitaplarin.efendisi.com ALTIN KİTAPLAR l Joseph Rouletabille'in olağanüstü maceralarını anlatmaya başlarken, heyecana kapılmaktan kendimi alamıyorum. Bugüne kadar, o, bu öyküyü yazmama daima engel olduğundan son on beş yılın en ilginç polisiye öyküsünü bir gün yayınlayabilmek ümidini kaybetmeye başlamıştım. Eğer, meşhur Profesör Stangersın'a Legion d'honeur nişanının verilmesi nedeniyle akşam gazetelerinden biri bu eski faciayı tekrar canlandırmış olmasaydı halk, "Sarı Oda'nın Esrarı" denilen korkunç facialara sebep olan bir olayın iç yüzünü belki de hiç öğrenemeyecekti. Bu faciaya çok yakından karışmış olan Joseph Rouletabille onu hatırlamak bile istemediğini her zaman söyledi. hatırlamak bile istemediğini her zaman söyledi....
View Full Document

This note was uploaded on 03/07/2011 for the course IE TURK-102 taught by Professor Esergüleer during the Spring '11 term at Bilkent University.

Page1 / 108

Gaston Leroux - Sari Odanin Esrari - ÖNSÖZ YtîZYILIff...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online