Georges Simenon - Hollanda'da Bir Cinayet

Georges Simenon - Hollanda'da Bir Cinayet - Georges Simenon...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Georges Simenon _ Hollanda'da Bir Cinayet Simenon Dizisi 01 M Flamanların Evinde 02 Cardinaud'nun Bir Haftası 03 M Hâkimin Evi 04 M Üç Dul Kavşağı 05 M Maigret Arizona'da 06 M Maigret ve İhtiyarlar 07 Venedik Treni 08 Kedi 09 M Ormandaki Deli 10 Kaçak 11 M Hollanda'da Bir Cinayet I İnekli Genç Kız Maigret bir mayıs öğleden sonrası Delfzijl'e geldiğinde, kendisini Hollanda'nın ta kuzey ucundaki bu küçük kasabaya çağıran olay hakkında kaba taslak bilgilerden başka bir şey yoktu kafasında. Nancy Üniversitesi'nde profesör olan Jean Duclos adında biri kuzey ülkelerinde bir konferans turnesinde bulunuyordu. Delfzijl Denizcilik Okulu'nda öğretmenlik yapan Mösyö Popinga'nın konuğuydu. Gelin görün ki Mösyö Popinga öldürülmüştü ve Fransız profesör resmen suçlanmamakla birlikte, gene de kendisinden kasabadan ayrılmaması ve Hollanda makamları tarafından arandığında hazır bulunması istenmişti. İşte hepsi bu kadardı ya da neredeyse bu kadardı. Jean Duclos'nun haber vermesi üzerine, Nancy Üniversitesi Adli Polisten birinin görevle Delfzijl'e gönderilmesini sağlamıştı. İş Maigret'ye düşmüştü. Resmi olmaktan çok yarı resmi, üstelik Hollandalı meslekdaşlarına geleceğini önceden bildirmeyerek daha da az resmileştirdiği bir iş. Jean Duclos'nun gayretleriyle, bu olaya uzaktan yakından bulaşanların adlarının bulunduğu bir listenin de eklendiği, bir hayli karışık bir rapor gönderilmişti kendisine. Delfzijl istasyonuna varmadan az önce listeyi şöyle bir gözden geçirmişti. Conrad Popinga (maktul), 42 yaşında, eski bir uzak yol kaptanı, Delfzijl Denizcilik Okulu'nda öğretmen. Evli. Çocuksuz. Çok iyi İngilizce ve Almanca konuşuyormuş ve Fransızcası da oldukça iyiymiş. Liesbeth Popinga, ölenin karısı, Amsterdam'da bir lise müdürünün kızı. Çok kültürlü. Fransızca bilgisi mükemmel. Any Van Elst, Liesbeth Popinga'nın kız kardeşi, birkaç haftadır Delfzijl'de bulunuyor. Kısa bir süre önce hukuktan doktora tezini vermiş. Yirmibeş yaşında. Fransızcayı biraz anlıyor ama konuşması kötü. Wienands ailesi, Popinga'ların komşusu, yandaki villada oturuyorlar. Carl Wienands Denizcilik Okulu'nda matematik öğretmeni. Evli ve iki çocuk sahibi. Hiç Fransızca bilmiyor. Beetje Liezvens, on sekiz yaşında, safkan inek ihracatında uzmanlaşmış bir çiftçinin kızı. îki kez Paris'e gitmiş. Fransızcası mükemmel. Bütün bunlar hiçbir şey ifade etmiyordu. Hele hele Paris'ten, bütün bir gece ve yarım gün süren bir tren yolculuğundan sonra gelen Maigret'ye, hiçbir şey anlatmayan isimlerden başka bir şey değildiler. Delfzijl daha ilk ağızda şaşırttı onu. Sabah trenle geleneksel laleler Hollanda'sından, ardından da zaten tanıdığı Amsterdam'dan geçmişti. Kanallarla bölünmüş otuz kilometrelik ufkuyla tam bir fundalık çölü olan Drenthe onu hayrete düşürmüştü....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 56

Georges Simenon - Hollanda'da Bir Cinayet - Georges Simenon...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online