{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Ipek Ongun Ve Gencler - Lutfen Beni Anla

Ipek Ongun Ve Gencler - Lutfen Beni Anla - ALTIN KTAPLAR...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ALTIN KİTAPLAR Anne Babama Sevgilerimle, LÜTFEN BENİ ANLA İPEK ONGUN ve Gençler Gençlerimizin sevgi ve çeşitli duygu güzellikleriyle oluşturduğu bu anlamlı çalışmayı yine gençlere, bu kez de geleceğin anne ve babalarına ithaf etmek istiyorum. Ve tüm kuşaklar için geçerli bir söz... Nasıl bir anne babaya sahip olduğumuz o kadar da önemli değil, Çünkü bu seçim bizim elimizde değil. Ama nasıl bir anne baba olacağımız çok önemli, Çünkü bu seçim bizim elimizde. Bu kitabın oluşmasına düşünceleri, gözlemleri ve önerileriyle katkıda bulunan; Seval Agun, Nuray Akdemir, Pınar Duygu Akay, Zeynep Albayrak, Deniz Altınbaş, Bilge Altınbilek, Nur Anbaryapan, Özge Angı, Duygu Arıöz, Hande Arslan, Ceyda Avcı, Gözde Bacık, Funda Bostan, Gülseren Bozkurt, Savaş Bozkurt, Deniz Cankoçak, Aslı Cirit, Cevher Coşanöz, Didem Çakır, Deniz Çakırer, Fatma Çırak, Elif Çöl, Zeynep Çulfaz, Fatoş Demirmen, Serra Doğacan, Emel Egüz, Hüyla Eraydın, Ezgi Erdağ, İlke Erdoğan, Ebru Ergin, Yeşim Ergüngör, Zeynep Erkul, Burcu Ertuğrul, Türkan Ertuna, Nezihe Güler Eskimez, Nilüfer Ö. Ferah, Gülşen Gedik, Melahat Gözcü, Gülcan Gülmez, Selin İrem Güner, İdil Güngör, Işıl Gür, Gaye Hafez, Melike Hancıoğlu, Ayça Işıldar, Canset Kıral, Seda Kocakülah, Nazlı Konaç, Elif Korkmaz, Görkem Nazlı, Didem Nurcan, Koray Özdemir, Evren Özden, Canan Öztanık, Ebru Öztürk, Özge Sağduyu, Elif Saitoğlu, Fatma Sarı, Burcu Sert, Zeynep Sönmez, Esen Sökücü, Aslı Sümer, Benek Sürenkök, Seda Şahin, Serap Şahin, Havana Şimşir, Meral Tamer, Aysun Tarınç, Hande Taştekin, Selin Tümer, Özlem Uğur, Neşe Ünlü, Nehriban Ünverdi, Ahugül Ürük, Hazem Yanpar, Aylin Yıldırım, E. Esin Yılmaz, Şule Yürek, Yasemin Zelzele'ye bir kez daha yürekten teşekkür etmek istiyorum. Doğrudan bu çalışmayla ilgisi olmasa bile, çeşitli konularda getirdikleri öneriler, dilekler ve izlenimlerle gelecek kitaplara ışık tutan, başta; Şebnem Cansun ue Eren Özeren olmak üzere, Zehra Akbaş, Meltem Didem Avşar, Efser Aykul, Dilek Ayvaz, Nihan Çağatay, Didem Çakır, Nevhiz Çalık, Pınar Çelebi, Müjgan Sevil Çiftçi, Çiğdem Elgin, Pelin Ergin, Neslihan Giray, Duygu Görücü, Özlem Günay, Gökçay İstanbullu, İdil Kadıoğlu, Sibel Kara, Serpil Karaduman, Semra Karakum, Gökçe Kınay, Didem Nurcan, Özlem Özdemir, Zeynep Özgen, Pınar Özhan, Hümeyra Pamuk, Özlem Rendeci, Seçil Serpil, Hale Sevinç, Evrim Sırmalı, Nihan Soyastan, H. Onur Tokgöz, Cengiz Tosun, Zeliha Zıvdır ve Didem Topçu'ya bu destekleri için çok teşekkür ediyorum. Burada bu konularla ilgili olmadığından isimlerini tek tek veremediğim ama bana güzel mektuplar yazıp, kartlar gönderen gençlere de ayrıca teşekkür ederim.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Biz Bu İşi Başardık!
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}