{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Jack London - Ucurum Insanları

Jack London - Ucurum Insanları - JACK...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
JACK LONDON (D. 12 Ocak 1876, San Francisco ney'dir. Astrolog olan babası tarafından terk edildikten sonra Oackland'da (California) annesinin ve London soyadını aldığı üvey babasının yanında yetişti. On dört yaşında, yoksulluktan kurtulma ve maceralara atılma hevesiyle okulu bıraktı. San Francisco Körfezi'nde istiridye korsanlığı yaparak ve sahil koruma devriyesinde çalışarak geçimini sağladı. Tayfa olarak çalıştığı bir gemiyle Japonya'ya gitti. London, 1893'teki ekonomik kriz sonrasında yük trenleri ile ülkeyi dolaşarak mitingler düzenleyen işsizler ordusuna katılıp, ABD'nin hemen her yerini dolaştı. Bir süre hapis yattı ve 1894'te militan bir sosyalist oldu. Boston'da Darwin, Marx ve Nietzsche'nin eserleriyle tanışan yazar, 1896 Nisi'ne girdi; ancak, bir yıl sonra okulu bıraktı ve Klondike'ta altın arayanlara katıldı. 1898'de döndüğünde, gene yoksul ve işsiz olan Jack London, şansını yazarlıkta denemeye karar verdi. Kendisine günlük bir program hazırlayarak baladlar, soneler, anekdotlar, korku ve serüven öyküleri yazmaya başladı. Otobiyografik romanı Martin Ederida da (1909) belirttiği gibi, yazar olabilmek için büyük bir iyimserlikle çalıştı. Đlk kitabı The Son of the Wolfla (Kurt Kanı; 1900) geniş bir okur kitlesine ulaşan London, art arda pek çok kitap ya6kültürel coğrafyasını temsil ederken Doğu Yakası kaybetmişlerin cehennem çukurunu oluşturmaktadır. Bu cehenneme Jack London, hemen yüzyılın başında (1902) bir iniş denemesi yapar; kılık kıyafetini değiştirir; eski bir denizci kimliğinde oradaki hayatın "içine karışır" ya da karışmış olur. Burada yeri gelmişken edebiyat tarihinin ironik bir ilişkisinden ya da edebiyatın "cilvesinden" söz etmek gerekir diye düşünüyorum. Alt sınıfların, aşağı katmanların hayatı, "ikinci kültür" dünyası, edebiyatta kendine gerçek anlamda ilk kez 19. yüzyılın ikinci yansında, bir "işçi edebiyatı" oluşturma çabalan içinde ifade alanı bulmuş, yüzyılın sonuna doğru (1870'lerden itibaren) kısa erimli bir "naturalist" akım, edebiyatın gelenekselkültürel çevre, naturalist edebiyatın sınırlannı belirler. kapitalist) düzenden hınçlanla, aynen kendisinden yirmi otuz yıl sonra Jack London'ın yapacağı gibi, elinde kâğıt kalem, Paris'in, işçi dünyalarının, alt sınıfların "mıntıkalarında" dolaşıp durur. Genelevler, maden ocaklarının derinlikleri, meyhaneler, garlardaki taşımacılar, onun gözleminin odaklandığı parça dünyalardır. Ama bu "giriş" o gün bu gün, bu dıştan gelen iyi yürekli burjuvalar ya da politik angajmanı "sol" olan her yelpazedeki "yazar" için, hep sorunlu olmuş, bir "casusluk" durumu, yabancı, dış bir gözü temsil etme durumu, bir yapaylık, eğretilik hissi kendini duyurmuş olmalıdır. Çünkü "yanına gelinen", "kendi cehennemine inilen", ötekinin bu çukurda gönlü iscak kadar çoktur.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern