Jonathan Stagge - Karadul

Jonathan Stagge - Karadul - KARADUL JONATHAN STAGGE BİR...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: KARADUL JONATHAN STAGGE BİR Nanny Ordway ile Lottie Marin'in partisinde tanıştım. İlk gördüğümde bu genç kız benim hiç ilgimi çekmemişti. Fakat sonunda yanıldığımı anladım. Zaten bu yüzden de başımıza gelmedik kalmadı ya... Karım, safra kesesinden ameliyat olan annesini dinlenmesi için Jamaica'ya götürmüştü. Bense işlerim yoğun olduğu için New York'da kalmıştım. Aynı gece Lottie, oyundan sonra bana telefon etti. Saat gece yansını geçiyordu. "Peter, yukarı gelsene... Parti veriyorum." Aslında partiye gitmek istemiyordum. Daha doğrusu karımın yokluğunda, bana dostluğunu kanıtlamaya çalışan Lottie'yle yüz göz olmak işime gelmiyordu. Ama karım Iris'i çok özlemiş, evin sessizliğinde onu büsbütün arar olmuştum. İşte bu yüzden bir değişiklik olsun diye Lottie'ye uğramaya karar verdim. Lottie'nin dairesi tam üstümüzdedir. Kapıdan girer girmez salondaki kalabalığı görünce içim sıkıldı tabii. Zaten her cumartesi gecesi Lottie'nin evi tıklım tıklımdır. Nanny Ordway'i fark etmedim bile. Yani, o hiç de göze çarpacak bir kız değildi. Lottie, beni görür görmez kapıya koşarak, "Peter, sevgilim," diye bağırdı. "Kendini yalnız hissedeceğini düşündüm. Yalnız başına kalmana gönlüm razı olmadı." Lottie'yi senelerdir tanırım. Hele üstümüzdeki daireye taşındıklarından beri onu daha sık görmeye başladık. Üstelik, sahneye koyduğum son oyunda başrolü de ona verdim. Lottie, nedense Iris'le benim üzerime fazla düşmeye başladı. Aslında Lottie, ünlü bir yıldız olmasına ve dünyaca tanınmasına rağmen pek de sevilen bir insan değildir. Diğer oyuncular mümkün olduğu kadar ondan uzak durmaya çalışırlar. Çünkü Lottie, her şeye burnunu sokan, herkesi idareye kalkışan, haddini bilmez bir kadındır. Bütün bunlara rağmen Iris'le ben, onunla dost olduk. Gerçeği söylemek gerekirse birlikte çalıştığımız için bu bir zorunluluktu. Aslında Lottie son derece hırçın ve bencil bir kadındı. Herkes tarafından beğenilmek için can atıyordu. Ama bunu yapmayı da bir türlü beceremiyordu. Yani dost canlısı olmasına rağmen arkadaş edinebilecek bir tip değildi. Bütün kusurlarına rağmen Iris ve ben onunla iyi geçinip dostluğumuzu sürdürmeye çalışıyorduk. Lottie'ye bir göz attım. Kadın oldukça şık, beyaz bir gece elbisesi giymişti. Sanki İngiltere Kraliçesine takdim edilecekti. Zavallı Lottie, zaten giyinmesini de bilmezdi. Onun için de basit bir partiye abartılı giysilerle gelmekten çekinmezdi. Küçük bir kasabada doğup büyüdüğü için birçok şeyi öğrenememişti. Giyim de bunlardan biriydi işte....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 61

Jonathan Stagge - Karadul - KARADUL JONATHAN STAGGE BİR...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online