Kolektif - Gizli Göz

Kolektif - Gizli Göz - GİZLİ GÖZ...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: GİZLİ GÖZ Isaac ASIMOV, Larry NIVEN, Poul ANDERSON, Donald WESTLAKE, Rosert SILVERBERG, Wilson TUCKER, Philip K. DICK, Philip J. FARMER, Tom REAMY Edisyon: Charles G. Waugh & Martin H. Greenberg Çeviri: Levent Kaya KARİZMA YAYINLARI İstanbul 1999 İçindekiler GİRİŞ ISAAC ASIMOV / Çalan Çan POUL ANDERSON / Mars Tacı Mücevherleri PHILIP JOSE FARMER / Bir Scarletin Çalışması DONALD WESTLAKE / Kazanan TOM REAMY / Küçük Detweiler WILSON TUCKER / Zamanlamalı Pozlar ROBERT SILVERBERG / Sınırı Geçmek PHILIP K. DICK / Savaş Oyunu LARRY NIVEN / ARM GİRİŞ Geniş bir şekilde ele alındığında, ilk dedektif hikâyesi olan Edgar Allan Poe'nun "The Murders in the Rue Morgue" (Morgue Sokağı Cinayeti) cinayet öykülerinden bu yana, cinayet ve kurgu yıllardan beri el ele gitmektedir. Aslında, bir şey bu klasik hikâyenin ilk spekülatif cinayet kurgu romanı örneği olmasını sağlamış olabilir: Kilitli oda katillerini araştırırken, okuyucu, iki kadını öldüren ne olursa olsun insan olamaz diye düşünür. Peki o halde neydi? Birisi odada kurbanlarla beraber neyin olabileceğini düşündüğü zaman katilin ifşası heyecanını kaybeder. (Merak etmeyin hikâyeyi okumayanlar için her şeyi berbat etmeyeceğiz.) Şüphesiz bu, tüm bilim kurgu cinayetlerinin böcek gözlü canavarları konu edindiğini söylemek demek değildir. Genellikle, başka bir gezegenden gelen bir şeyden ziyade, en mesafeli ve yabancı olan, insanın ta kendisidir. Hayal gücü olan yazarlar, kayıtsızca, gelecekteki cinayetlerin nasıl işleneceğini ve aynı zamanda suçluların nasıl yakalanacağını tahmin etmeye devam ettikçe, spekülatif cinayet kurgu romanları yıllardan beri olduğu gibi varolmaya devam edecektir. Daha var olmayan teknolojinin icadıyla yazar, yâ Robert Silverberg'in sosyal terörizm hikâyesi olan "Kızdırmak"ta olduğu gibi cani için; ya da Willson Tucker'ın polisin yargılama usulünü yansıtan "Zamanlamak Pozlar"ında görüldüğü gibi dedektif için işleri kolaylaştırır. Toplum ne kadar ilerlemiş olursa olsun, hiçbir şey, iyi olan, eski moda tümdengelim dedektif mantığının yerini tutamaz ve bunu kimse büyük usta Isaac Asimov'un "Çalan Çan"ında yaptığından daha iyi vurgulayamaz. Editörler ISAAC ASIMOV Isaac Asimov (1920-1992) belki de dünyanın en tanınmış bilim kurgu yazarıdır. Onun binlerce yıl sonrasında kurduğu galaktik bir imparatorluğun gerileme ve çöküşünü incelediği 'KURULUŞ' üçlemesi, sosyopolitik bilim kurgunun bir klasiği olarak kabul edilir. Yüzlerce fantezi, bilim kurgu ve gizemli kısa öykü yanında, bilim teorisi hakkında kurgusal olmayan pek çok makale de yazan Asimov'un bir gezegen uygarlığının, güneşlerinin batışını ilk kez görmesiyle içine düştüğü anarşiyi anlattığı ve arkadaşı yazar Robert Silverberg'le birlikte yazdığı 'KARARMA' adlı eseri bir romana uyarlanmıştır....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 94

Kolektif - Gizli Göz - GİZLİ GÖZ...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online