{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Kolektif - Klasik Detektif Hikayeleri

Kolektif - Klasik Detektif Hikayeleri - Kolektif Klasik...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Kolektif _ Klasik Detektif Hikayeleri Çeviren Zeynep Besen İçindekiler Sussex Vampiri'nin Maceraları 5 Arthur Conan Doyle 5 Mavi Sardunya Çiçeği 18 Agatha Christie 18 Çalıntı Rubens 30 Jacques Futrelle 30 Bana Başka Şey Sor 38 Frank Gruber 38 Sarı Kanaryanın Tekerlemesi 53 Stuart Palmer 53 Dover'la Endişeli Bir Bekleyiş 70 Joyce Porter 70 Sussex Vampiri'nin Maceraları Arthur Conan Doyle Holmes, son postadan çıkan bir notu dikkatle inceledi. Daha sonra da bu notu, o kuru kahkahasıyla bana uzattı. - Modernizmin, Ortaçağ bağnazlığının, gerçekçiliğin ve hayalperestliğin karışımının en uç örneği bu olsa gerek, dedi. Sen buna ne dersin Watson? Aynen okuyorum: 46 Old Jewry 19 kasım "Vampirlere dair Efendim, müşterimiz olan, Ferguson ve Muirhead firmasının sahiplerinden Mincing Lane'li çay tüccarı Mr. Robert Ferguson, aynı tarihte bize yazarak vampirlere ilişkin bilgi istemişti. Firmamızın ihtisas alanı makineler olduğundan, bu konu bizim ilgi alanımızın dışında kalmaktadır. Dolayısıyla Mr. Ferguson'a sizi tavsiye etmiş bulunuyoruz. Konuyu dikkatinize sunarız. Matilda Briggs Davası'ndaki başarılı faaliyetleriniz hatırımızdadır. Saygılarımızla. MORRISON, MORRISON VE DODO E. J. C. aracılığıyla." - Matilda Briggs genç bir kadının ismi değildi, Watson, dedi Holmes, anılarla dolu bir ifadeyle. Bir geminin Sumatra'nın dev faresiyle ilintili ismi. Dünyanın henüz duymaya hazır olmadığı bir öykü. Ancak biz vampirlerle ilgili ne biliyoruz ki? Bizim ilgi alanımıza giriyor mu? Her şey atalet ve durgunluktan iyidir gerçi, ama biz de bir Grimm masalına takıldık galiba. Kolunu uzat al da, V'nin ne dediğine bir bakalım. Geriye doğru uzandım ve bahsettiği kalın fihristi aşağıya indirdim. Holmes kitabı dizlerinin üzerinde dengeledi ve sevecen gözlerle bir ömrün bilgi birikimini, eski davaların kayıtlarını yavaşça taradı. - Gloria Scott'ın seyahati, diyerek okumaya başladı. Bu kötü bir işti. Hatırladığım kadarıyla kayıtları sen tutmuştun Watson, ama ben seni bu işten dolayı tebrik etmemiştim. Sahtekâr Victor Lynch. Zehirli kertenkele veya Gila. Olağanüstü bir davaydı. Sirk güzeli Vittoria. Vanderbilt ve Hırsız. Engerek yılanları. Hammersmith'in harikası Büyük Güç. Merhaba! Merhaba! Benim emektar fihristim. Onu alt edemezsin. Bunu dinle Watson. Macaristan'daki kan emicilik.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Aynı şekilde Transilvanya'daki vampirler. Sayfaları şevkle çeviriyordu, ama kısa ve dikkatli bir incelemeden sonra kitabı söylenerek, düş kırıklığı içinde fırlatıp attı. - Saçmalık Watson, saçmalık. Bizim, mezarlarında ancak kalplerine saplanan kazıklarla zapt edilebilen yürüyen cesetlerle ne işimiz olabilir ki? Bu tam bir delilik.
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern