Kolektif - Suçlu Öyküler

Kolektif - Suçlu Öyküler

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Kolektif _ Suçlu Öyküler genelev çiçekçisi / Ahmet Ümit sıfıra sıfır / Akın Sevinç arkadaşım bodo / Akif Pirinçci sobe! / Elif Şafak yürüyen merdiven / Esmahan Aykol bir sevgili için / Giovanni Scognamillo sucul / Hüseyin Peker gerçek suçlu benim / Mehmet Ünver ruku'nun terlikleri / Müge İplikçi kostümlü hayalet / Nalan Barbarosoğlu cinayet mahalli / Rıza Kıraç her şey aramızda / Türkay Demir lacivert elbise / Türker Ersen genelev çiçekçisi Ahmet Ümit Selim'in cesedi iki gecedir çiçeklerin arasında yatıyordu. Sırtüstü düşmüştü, çiçeklerin saplarını kesmek için kullandığı bıçak, kalbine saplanmıştı. Cumartesi gecesi öldürüldüğünü düşünüyorduk. Katil onu öldürdükten sonra kapıyı çekip çıkmış olmalıydı. Araya tatil girince, çiçekçi bir gün kapalı kalmış, cesedi bu sabah dükkânı açmaya gelen çırak bulmuştu. Olay mahallini incelerken, arkada bir patırtı koptu. Orta yaşlı bir adam: "Sonunda kıydılar oğluma," diye saçını başını yoluyordu. Selim'in babası olmalıydı. Adamı içeri sokmamaya çalışan memurlara onu rahat bırakmalarını söyledim. Adamcağız içeri girer girmez oğlunun ölüsünün üzerine kapanarak ağlamaya başladı. Yatışması için bir sigara yakıp verdim. Hiç düşünmeden aldı adam. Birkaç soluk çektikten sonra: "Oğluna kim kıydı?" diye sordum. Yaşlı gözleri öfkeyle parıldadı. "Kim olacak, Tatlıcı Remzi ile Kulüpçü Arif." "Neden öldürsünler oğlunu?" "Bu dükkân belediyenin, Tatlıcı Remzi'nin de bu dükkânda gözü var. Kiracı olarak girecek, ölene kadar burada kalacak. Ama önce bizi çıkarması lazım. Para teklif etti, kabul etmeyince, beni tehdit etti, kaç kere oğlumun yolunu kesti. Sonunda Kulüpçü Arifle birlik olup öldürdüler yavrumu." "Kulüpçü Arifin ne ilgisi var bu işle?" Islak gözleri bir an, yerde yatan oğluna kaydı: "Bu Arif denen it, benim oğlanı kumara alıştırmış. Bizimki de saf, kolay para kazanacağım diye başlamış oynamaya. Önce biraz kazandırmışlar, sonra da hileyle borçlandırmışlar çocuğu. Borcunu isteyip duruyordu Arif. Tatlıcı Remzi'yle aralarından su sızmaz. Arif bir ara oğluma eğer dükkândan çıkarsan borçlarım silerim bile dediydi. Bizi dükkândan çıkaramayınca, birlikte tezgâh düzenleyip kıydılar oğluma." Tatlıcı dükkânı, genelevin arka sokağında yer alıyordu. Remzi kel kafalı, pos bıyıklı, iri yarı bir adamdı. "Çiçekçi Selim'i tanır mısın?" diye sordum. Remzi'nin bir mercimek tanesinden biraz daha irice olan gözbebekleri tedirginlikle kıpırdandı. "Tanırım tanımasına da, benim o çocuğun öldürülmesiyle hiçbir alakam yok." "Sana alakan var diye soran oldu mu?" dedi yardımcım Ali. "Ama madem konuyu açtın söyle bakalım, cumartesi gecesi neredeydin?" "Gözünüzü seveyim amirim," diye kekeledi Remzi, "inanın benim bu işle ilgim yoktur." "Bırak sızlanmayı da cevap ver," diye gürledi Ali, "cumartesi gecesi neredeydin?" Remzi yutkunarak hatırlamaya çalıştı.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 49

Kolektif - Suçlu Öyküler

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online