Lev Nikolayeviç Tolstoy - Sevgi Neredeyse Tanrı Oradadır

Lev Nikolayeviç Tolstoy - Sevgi Neredeyse Tanrı Oradadır

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Sevgi Neredeyse Tanrı Oradadır TOLSTOY Türkçesi: ihsan Özdemir ANTĐK DÜNYA KLASĐKLERĐ Đstanbul 2005 KARĐZMA YAYIN EĞĐTĐM DANIŞMANLIK REKLAM HĐZMETLERĐ A.Ş. Lev Nikolayeviç Tolstoy (1828-1910) Toprak sahibi soylu bir ailenin oğlu olarak 28 Ağustos 1828'de doğdu. Babası Kont Nikolay Đlyiç Tolstoy, 1812 yılı Na-polyon savaşlarına katılmış emekli bir yarbaydı. On altı yaşında Kazan Üniversi'ne başladı. Resmi eğitime duyduğu tepki nedeniyle okulu bırakıp Yasnaya Polyana'daki çiftliğine döndü. Yirmi dört yaşında orduya katılarak Kırım ve Kafkasya'da dört yıla yakın subaylık yaptı. Savaş ve şiddete duyduğu nefret yüzünden ordudan ayrıldı. Yirmi dokuz yaşında Avrupa seyahatine çıktı. Proudhon'la tanışarak başta eğitim olmak üzere pek çok konuda yakın ilişkiye girdi. Rusya'ya döndüğünde çiftliğindeki köylü çocukları için açtığı okulda alternatif bir eğitim deneyini başarıyla uyguladı. Yasya-na Polyana dergisinin yanı sıra Rusya'nın birçok bölgesindeki okullarda da kabul gören ders kitapları yayımladı. 1869'da yayımladığı "Savaş ve Barış"ın ardından ruhsal bir bunalım yaşadı. Varlığın manasını anlama çabasıyla bir süre Optima Manastırı'na çekildi, ilahiyatçılarla sürdürdüğü tartışmaları sonucunda resmi Hıristiyanlık inancına duyduğu güvensizliğin yersiz olmadığını gördü. Yeni Ahit'in özüne bağlı kalarak kendini arayış serüvenini sürdürdü. Çok istediği halde, ailesi karşı çıktığı için topraklarını köylülere bırakamadı. Fakat, kişisel harcamalarını büyük ölçüde azalttı; aristokrat yaşam tarzını bırakıp bedensel işlerde düzenli olarak çalışmaya başladı. Huzur içinde ölümü karşılayacağı bir yer arayışı için 1910 yılının 28 Ekim gecesi malikanesini terk etti. On gün sonra bir tren istasyonunda öldü. Tolstoy'un ölümü bütün dünyada büyük yankı uyandırdı. Birçok ülke yasını tuttu. Doğumunun yüzüncü yılında başlatılan bir çalışmayla eserleri 90 ciltte toplandı. Tolstoy, Shakespeare'den sonra dünya dillerine en çok tercümesi yapılan yazardır. Sevgi Neredeyse Tanrı Oradadır 4 • Şehrin birinde Martin Avdeiteh adında bir ayakkabı tamircisi yaşıyordu. Bodrum katında, tek penceresi caddeye bakan küçük bir odası vardı. Pencereden sadece yoldan geçenlerin ayaklan görülebiliyordu. Ama Martin insanları çizmelerinden tanıyabiliyordu. Orada çoktandır yaşıyordu ve pek çok tanıdığı vardı. O civarlarda onun elinden bir ya da iki kez geçmemiş bir çift çizme hemen hemen yok gibiydi. Dolayısıyla pencereden bakınca çoğunlukla kendi elinden çıkma çizmeleri görüyordu. Bazısına yeni pençe vurmuş, bazısını yamamış, bazısını dikmiş, bazısına yeni yüz bile koymuştu. Đyi iş çıkardığı, kaliteli malzeme kullandığı, fazla ücret istemediği ve de güvenilir biri olduğu için elinde bir sürü iş oluyordu. Bir işi istenen günde bitirebilecekse o işi alıyor, bitiremeyecekse boş yere söz vermiyordu.
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern