{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Metin Kaçan - Ağır Roman

Metin Kaçan -...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Metin Kaçan - Ağır Roman Kayseri'nin İncesu kazasında, 1961 yılının Kasım ayında doğdu. Altı aylıkken İstanbul'a geldi. Mizah dergilerinde yazdığı kısa öykülerle yazın dünyasına kendini alıştırdı (1988). Daha sonra ilk romanı Ağır Roman (Metis Yay., 1990, 7 baskı; YKY, 1997, 6 baskı; Gendaş Kültür, 1999, 2 baskı) yayınlandı. 1995 yılında senaryosunu yazdığı Ağır Roman, 1997'de filme uyarlandı. Ardından, Kemal Aratan'la birlikte gerçekleştirdiği çizgi-roman çalışması, tiner ve Bally kullanan sokak çocuklarının yaşamının anlatıldığı İstedikleri Yere Gidenler yayınlandı. Fındık Sekiz (YKY, 1997, 2 baskı; Gendaş Kültür, 1998, 2 baskı) adlı romanı; Harman Kaplan (Gendaş Kültür, 1999, 3 baskı) adlı öykü kitabından sonra Adalara Vapur (Gendaş Kültür, 2002), yazarın son çalışmasıdır. Ağır Roman, 2002 yılı Aralık ayında Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelendi; ayrıca İzmir 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü tarafından oyunlaştırılarak Ocak 2003'te sahneye kondu. Ağır Roman, Almanca'ya çevrilerek 2002 yılı Kasım ayında Almanya'da da yayınlandı. Bu kitabı Cakcak ve Türedi sülalesine ithaf ediyorum. ZAMANI KİM OKŞAYABİLİR Kİ... M. K Kolera Sokağı'nın en kral kevaşesi Eda, yatıştan sonra apış arasını yıkadığı suyu, hurdaya çıkmış metal artıklarından yapılma kerhanenin pencere iskeletinden şık bir figürle boşluğa saldı. Sahte ipek gömleklerini rüzgârın asaletine satmış olan pezolar, yuttukları hapların patlamasını beklerken, Edâ'nın vizite suyuyla ıslanan Gıli Gıli Salih'e "Ulan artık hayatın boyunca kan derdin olmaz, bütün mitralar ayaklarına kapanıp tapacaklar sana," diyerek balinalar gibi gülüştüler. Bu esnada bir konsomatris yıldız güpegündüz mahalleyi yalayarak geçti. Hayatını bu bin tılsımlı ânın çarşafından geçirecek olan Gıli Gıli Salih, havada gezinen kılları takip ederek babasının berber dükkânına doğru ikiledi. Kolera'nın çalgıcıları Fil Hamit'in tamirhanesinin yanında koftisine taksim atarak aletlerinin tansiyonunu ölçüyorlardı. Parke taşlarının arasındaki nemli topraklardan çıkan buharlar, Gıli Gıli Salih'in saçlarındaki pis su ve spermlerle birleşti. Ancak kurnaz sokak delikanlılarının uyanabileceği bir büyü oluştuğunda, klarnetler parladı. Çalgıcılar darbukalarını gerip, kemanlarına inceden ayar geçtikten sonra ağır roman havası çalarak yampiri adımlarla Çitiki düğün salonuna uzadılar. Gıli Gıli Salih, taş binaları inleten, boşluğu okşayan darbuka sesleri kaybolana kadar buğulu ela gözleriyle kara şoparların peşinden baktı. Gıli, daha çok tıfılken, ağır roman havasının 'zımbam zımalda zımbam' sesleriyle omuzlarım dikip gözlerini iki uzun bir kısa yakarak heriflerin peşinden Çitiki düğün salonuna gitmiş ve orada da sızaki olmuştu. Darbukacı Balık Ayhan, onu yüzünde tanıdık bir
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}