\u00d6DEV SORULARI_1.pdf - \u00d6DEV SORULARI_1 1 = 1 sin 2 fonksiyonunun Laplace d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm\u00fcnedir 2 S\u0131ras\u0131yla A1ve A2 kesit alanlar\u0131na sahip iki farkl\u0131

u00d6DEV SORULARI_1.pdf - u00d6DEV SORULARI_1 1 = 1 sin 2...

This preview shows page 1 out of 1 page.

ÖDEV SORULARI_1 1. 𝑓(𝑡) = (𝑡 +1) 𝑒 ିସ௧ + 𝑡 𝑒 ିଷ௧ + sin(𝑡) . 𝑒 ି௧ + 2𝑒 ିଶ(௧ିଷ) fonksiyonunun Laplace dönüşümünedir? 2. Sırasıyla A 1 ve A 2 kesit alanlarına sahip iki farklı tank bulunmaktadır. Bu tankların her birinin birer giriş ve çıkış akımı olup çıkış akımın da birer vana bağlıdır. Birinci tankın kesit alanı ikincisinden büyük ve her ikisinin zaman sabitleri de birbirine eşit ise bu tankların birim basamak değişimine karşı vereceği cevaplarda parametrelerin etkisini kıyaslayın. 3. Şekildeki proses için bir kontrol sistemi tasarlanmak isteniyor. Bunun için öncelikle bu sistemin hangi değişkenlerinin kontrol edilmesi ve hangi değişkenler yardımı ile de bu kontrol işlemlerinin gerçekleştirilebileceği araştırılmalıdır. Bu nedenle size, bu proseste kararlı durumdan sapıldığında hangi
Image of page 1

You've reached the end of your free preview.

Want to read the whole page?

 • Fall '14
 • FenasiKerim

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture