\u00d6DEV SORULARI_2.pdf - \u00d6DEV SORULARI_2 1 Bir doldurma bo\u015faltma tank\u0131 bir pilot tesisin par\u00e7as\u0131 olarak kurulacakt\u0131r \u0130lk \u00f6neri birbirine seri

u00d6DEV SORULARI_2.pdf - u00d6DEV SORULARI_2 1 Bir...

This preview shows page 1 out of 1 page.

ÖDEV SORULARI_2 1) Bir doldurma boşaltma tankı, bir pilot tesisin parçası olarak kurulacaktır. İlk öneri birbirine seri bağlı iki tanktan oluşan sistemdir. Her tankın yüksekliği 5 ft ve çapı 3 ft’tir. Akış hızının tasarım değeri q i =100 gal/dk.’dır. İkili ank sisteminin, 4 ft yüksekliğinde ve toplam aynı hacimde (yani V=V 1 + V 2 ) olan tek bir tankla yer değiştirmesiyle, daha gelişmiş bir tasarımın elde edileceği önerilmiştir. a) Hangi doldurma-boşaltma tankı q i ’de daha büyük distürbans etkisini ortadan kaldırabilir? b) Hangi sistem q i ’deki basamak değişimlerinde en iyi sönümü sağlar? Analizinizde aşağıda verilenleri kabul edin. i) Çıkış hattındaki vanalar doğrusal direnç olarak davranır. ii)
Image of page 1

You've reached the end of your free preview.

Want to read the whole page?

 • Fall '14
 • FenasiKerim

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture