{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Anonim-Bilgisayarın Temel Bileşenleri

Anonim-Bilgisayarın Temel...

Info icon This preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Bilgisayarın Temel Bileşenleri Donanım: Bilgisayarı oluşturan elektronik ve mekanik parçaların en genel ismidir.Bilgisayarı oluşturan bu parçalar Şu ana başlıklar altında toplanabilir.. GİRİŞ BİRİMLERİ -Klavye -Fare -Scanner İŞLEM BİRİMLERİ -Bellek ve veri saklama birimleri -Ram -Rom -FDD -HDD ÇIKIŞ BİRİMLERİ -Yazıcılar -Ses çıkışı -Ekran (Ekran aynı zamanda giriş birimi olarakta kullanılabilir) -İletişim Birimleri -Modemler -Eternet kartları
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
-Bağlantı kabloları ve bu kablolara ait çıkışlar Bu kadar donanımla olmakla birlikte bilgisayarların görünen sonsuz potansiyeli aslında iki elektiriksel duruma dayanır, açık ve kapalı .Bilgisayarların fiziksel yetenekleri bu iki durumun kombinasyonlarından rakamları ve harfleri üretir.Bir elektiriksel durum bilgisayarlarda Bit olarak ifade edilir. Bit ingilizcede “binary digit”,İkilik basamak,kelimesinin kısaltılmışıdır. Bit bilgisayarlar için kolay olabilir, ancak insanlar ondalık sayılar ve harflere alışık oldukları için bitler bilgisayarlar tarafından harflere ve rakamlara dönüştürülmek durumdadırlar.Bu dönüşüm deşifre yöntemleri ile mümkündür Bir bilgisayarı kurmaya başladığımızda bilmemiz gereken genel bilgiler şunlardır Kasa -Klavye -Fare -Ekranlar -Anakartlar -Mikroişlemciler -Ekran kartları -Bellekler -Sabit diskler
Image of page 2
-Disket ve disket sürücüleri KASA: kasalar bilgisayarı ouşturan kartları, merkezi işlemci (cpu),RAM’ler ve diğer genişletme kartlarını içinde barındıran ve fiziksel zararlara karşı koruyan elektrostatik kutulardır. Bir kasa alırken dikkat edilecek hususlar: Elektirik yalıtımı iyi yapılmış olmalı. Kasa sistemimize yeni kartlar eklememize engel olmamalı. Bir kasanın içinden çıkması gereken ekipmanlar Güç kaynağı(power supply) Elektirik kablosu(power cable) Genişleme slot kapakları Anakart montaj pimleri Çeşitli ebatlarda vidalar Plastik kasa ayakları KLAVYE : Fiziksel olarak bir daktilonun tuş takımına benzeyen klavyePC’lerde en çok kullanılan giriş birimidir.Klavyeler her ülkenin dil yapısına ve imla kurallarına göre ülkeler arasında bazı farklılıklar taşıya bilirler.Ülkemizde Qve F klavyeleri kullanılmaktadır. Klavye seçimi: Klavye seçerken dikkat edilecek ilk husus öncelikle hangi tip klavye kullanacağımıza karar vermektir.Bundan sonra yapılacak ilk iş ergonomik bir klavye seçmektir.Eğer win 95- 98 kullanıyorsanız dizayn for win 95 –98 logosu taşıyan klavyeleri tercih ediniz.
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
MOUSE: Mouse yani fare de klavye gibi veri girmek amacıyla kullanılan standart bir donanım aygıtıdır. Fareler çalışma sistemine göre ; -Mekanik fareler -Optik fare olarak ikiye ayrılır fare tüm programlarda çalışmayı hızlandıran bir donanım aygıtıdır.Örnegin windows ortamın da tüm işlemler fare ile yapılır.
Image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern