ASP1 - ASP.1 ASP N NELER GEREKLDR.2 IIS-PWS Kurulumu.2 1...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ASP ............................................................................................................................................ 1 ASP İ ÇİN N ELER G EREKLİDİR ? ................................................................................................... 2 IIS-PWS Kurulumu ............................................................................................................ 2 1) Kurulumdan önce gerekli kontrollerin yapılması ..................................................... 2 2) Kurulumun gerçekleştirilmesi .................................................................................... 3 3) Kurulum sonrası ayarların yapılması ......................................................................... 4 PWS Kurulurken Hata Verirse: ......................................................................................... 5 ODBC İşliyor mu? ............................................................................................................. 6 B ASİT B İR ASP Ö RNEĞİ ............................................................................................................. 6 ASP İ LE A DIM A DIM B İR V ERİTABANI Ö RNEĞİ ............................................................................. 7 ASP N ESNELERİ ...................................................................................................................... 12 RESPONSE (Cevap) Nesnesi ........................................................................................... 12 Response.Write ............................................................................................................ 12 Response.Redirect ........................................................................................................ 12 Response.Expires ......................................................................................................... 12 Response.ExpiresAbsolute ........................................................................................... 13 REQUEST(İstek) Nesnesi ................................................................................................ 13 Request.QueryString .................................................................................................... 13 Request.ServerVariables .............................................................................................. 14 APPLICATION(Uygulama) VE SESSION(Oturum) Nesnesi .......................................... 14 Session.Timeout ........................................................................................................... 15 Session.Contents .......................................................................................................... 15 Application_OnStart, Application_OnEnd .................................................................. 16 SERVER Nesnesi .............................................................................................................. 16 Server.ScriptTimeout ................................................................................................... 16 Server.CreateObject ..................................................................................................... 17 Server.MapPath ............................................................................................................ 17 RECORDSET K ULLANIMI ..................................................................................................... 17 OO4O-ORACLE OBJECTS FOR OLE .............................................................................. 21 ASP Son yıllarda İnternet’in hızlı bir şekilde yaygınlaşması bu alandaki teknolojilerin de hızla gelişmesine neden oldu. Üniversiteler, kamu kuruluşları, özel şirketler kısacası İnternet’e bağlı sunucularında bir siteye sahip olan tüm kurumlar bu siteyi ziyaretçilerle daha etkileşimli olarak kullanmak istediler. Yazılım üreticileri de kurumların bu isteklerini gerçekleştirmek üzere daha hareketli sayfalar hazırlayabilmek, kullanıcıdan veri alıp diske kaydetmek gibi işlemleri yapacak ürünler geliştirdiler. ASP ‘yi öğrenmeye başlamadan önce, web sayfalarının hazırlanmasında kullanılan yazılımların neler olduğunu ve bunların hangisinin ne işe yaradığını bilmek web sitesi tasarımcılığı için bir bakış açısı sağlayacaktır. Öncelikle tüm web sayfalarının arkasında yatan teknoloji HTML’ dir. Uzman bir web sitesi tasarımcısı HTML dilini bilmek zorundadır. Piyasada hiç programlama mantığı kullanmadan site tasarlayabilecek paket programlar vardır, fakat bunlar web tasarımcılığını profesyonelce yapan insanlar için yeterli olmayacaktır. İnternet Explorer ya da Netscape Navigator gibi tarayıcılar kullanarak bağlanmak istediğiniz adresi girip istediğiniz sitenin ana sayfasına girdiğinizde, bağlantıyı yaptığınız sunucu bilgisayar size o sayfayı HTML kodları halinde gönderir ve sizin kullandığınız tarayıcı bu HTML kodlarını alıp yorumlayarak, yazılar, nesneler,resimler şeklinde karşınıza getirir. Sadece HTML kullanılarak hazırlanmış bir sayfada hareket eden nesneler göremezsiniz(Animated GIF olarak adlandırılan hareketli resimler hariç). Burada hareket eden nesneler ile bir yazının hareket etmesi, bir bağlantının üzerine gelince onunla ilgili açıklama çıkıp kaybolması ve buna benzer şeyler kastedilmektedir. Web sayfalarında bu hareketliliği sağlamak için Scripting dilleri denilen ve normal programlama dillerinden bazı farklılıkları olan diller kullanılır. Bu Script dillerden bazıları JavaScript, Visual Basic Script(VBScript olark bilinir), Jscript, PHPScript, PerlScript’tir. Aslında bu nesneleri
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern