aa6524_sol_matematikk_3mx_elever_2007_06_04

aa6524_sol_matematikk_3mx_elever_2007_06_04 -...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Løsningsforslag Eksamen 3MX - AA6524 - 04.06.2007 eksamensoppgaver.org eksamensoppgaver.org 2 Om løsningsforslaget Løsningsforslaget for matematikk eksamen i 3MX er gratis, og det er lastet ned på eksamensoppgaver.org . Løsningen er myntet på elever og privatister som vil forbrede seg til eksamen i matematikk. Lærere må gjerne bruke løs- ningsforslaget i undervisningsøyemed, men virksomheter har ingen rett til å anvende dokumentet. Løsningsforslagene skal utelukkende distribueres fra nettstedet eksamen- soppgaver.org , da det er viktig å kunne føye til og rette eventuelle feil i ettertid. På den måten vil alle som ønsker det, til enhver tid nne det siste oppdaterte verket. eksamensoppgaver.org ønsker videre at est mulig skal få vite om eksamensløsningene, slik at det nnes et eget nettsted hvor man kan tilegne seg dette gratis. Dersom du sitter på ressurser du har mulighet til å dele med deg, eller ønsker å bidra på annen måte, håper eksamensoppgaver.org på å høre fra deg. eksamensoppgaver.org 3 Innholdsfortegnelse oppgave 1 4 a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 d.1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 d.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 e.1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 e.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 f.1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 f.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 oppgave 2 7 a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 oppgave 3 8 a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 oppgave 4 - alternativ I 10 a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 oppgave 4 - alternativ II 12 a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 oppgave 5 14 a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern