D\u017awignice_wyk\u0142ad d\u017awigi.pdf - Wybrane zagadnienia projektowania d\u017awig\u00f3w elektrycznych i hydraulicznych Sprz\u0119\u017cenie cierne uk\u0142ady ci\u0119gnowe kabiny

Dźwignice_wykład dźwigi.pdf - Wybrane zagadnienia...

This preview shows page 1 - 10 out of 71 pages.

Wybrane zagadnienia projektowania dźwigów elektrycznych i hydraulicznych Sprzężenie cierne, układy cięgnowe, kabiny, ograniczniki prędkości, prowadnice, siłowniki
Image of page 1
PW SIMR; Dźwigi 13.04.2015 r. Urządzenia dźwigowe podlegają pod dozór techniczny. Ustawa o dozorze technicznym. Do momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej Urząd Dozoru Technicznego wydawał: - przepisy, - normy i warunki techniczne (i „odstępstwa” od norm), - uprawnienia do: - wytwarzania (produkcja i montaż), - napraw, - modernizacji, - konserwacji, - obsługi. Dźwigi były budowane i odbierane w oparciu o przepisy. Przy zmianie przepisów nie trzeba przerabiać eksploatowanych dźwigów. Wymagania prawne
Image of page 2
PW SIMR; Dźwigi 13.04.2015 r. Obecnie dźwigi podlegają pod Dyrektywę Dźwigową 95/16/WE. Projektant jest zobowiązany do wykonania urządzenia zgodnie z dyrektywą, tj. usunięcia zagrożeń związanych z urządzeniem - zagrożenia dla pasażerów, konserwatorów i osób postronnych. Najłatwiejszym sposobem wykazania zgodności z dyrektywą jest spełnienie wymagań norm zharmonizowanych . Można stosować inne dokumenty odniesienia, ale wtedy trzeba wykonać analizę ryzyka, aby wykazać przed JN, która przeprowadza ocenę zgodności, że dźwig spełnia wymagania dyrektywy 95/16/WE. Wymagania prawne
Image of page 3