4 tími málfræði

4 tími málfræði

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
4. tími Síðasti tími: A-víxl Frumlag, sagnfylling, andlag Í dag: Fallendingar nafnorða, lýsingarorða og greinis nefnifall þolfall þágufall
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Lo. og no. - kk.et. nf.  svang-ur hest-ur blá-r stól-l        þf.  svang-an hest-Ø blá-an stól-Ø Þgf. svöng-um hest-i blá-um stól-Ø nf.  brún-n stein-n heil-l jakk-i þf.  brún-an stein-Ø heil-an jakk-a Þgf. brún-um stein-i heil-um jakk-a
Background image of page 2
Endingar kk.et. Lo. nf.   -ur 1   þf.   -an þgf. -um 1) Tilbrigði - r  eftir V    blár - l  eftir  Vl   heill - n  eftir  Vn  hreinn        No. nf.   -ur 2 -i   þf.   -Ø    -a þgf. -i/Ø -a 2) Tilbrigði - l  eftir  Vl stóll - n  eftir  Vn steinn
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
No. í þgf.et.kk. Flest orð hafa - i , sum hafa -Ø, sum  stundum - i  og stundum ekki - i . Viðmiðunarregla: Ø ef stofn endar á einu samhljóði -i  ef stofn endar á tveimur samhljóðum Aldrei - í orðum eins og  stól-l Gildir ekki um sérnöfn:  frá Páli á Hóli Alltaf –  i  í orðum eins og  stein-n Margar undantekningar.
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/07/2011 for the course HUMANITIES ÍSE102G taught by Professor Þórabjörkhjartardóttir during the Fall '10 term at Uni. Iceland.

Page1 / 20

4 tími málfræði

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online