6 tími málfræði

6 tími málfræði

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
6. tími Síðasti tími: Fallstjórn Persónufornöfn Í dag: Orðaröð Eignarsambönd: Sagnirnar  eiga, hafa, vera  með Eignarfornöfn
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Orðaröð Frumlag + sögn + andlag - Venjuleg orðaröð 1) Konan hjálpar stelpunni       nf.      +þgf.   þgf. 2) Stelpan hjálpar konunni    nf.         +þgf.    þgf. Andlag + sögn + frumlag   - Öfug orðaröð 3) Stelpunni hjálpar konan      þgf. nf. 4) Konunni hjálpar stelpan      þgf.                       nf. Sama merking: Ekki sama merking:    1) = 3) 1) ≠ 4)    2) = 4) 2) ≠ 3)
Background image of page 2
Spurnarsetningar og svör Sögn + frumlag + (neitun) + andlag Borðar Anna ostinn? Gefur Jón stráknum hest? Sefur Snorri? Já, Snorri sefur – Nei, Snorri sefur ekki Sefur Snorri  ekki ? , Snorri sefur
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Neitandi setningar Sefur Snorri? Nei, hann sefur ekki. Neitun á eftir sögn Borðar Anna ostinn? Nei, hún borðar ekki  ostinn . Andlagið er no.: – frumlag + sögn + neitun + andlag Nei, hún borðar  hann  ekki. Andlagið er pfn.: – frumlag + sögn + andlag + neitun
Background image of page 4
eiga, hafa, vera með The verbs  eiga, hafa, vera með  all  correspond the verb  have  in English. Three different verbs in Icelandic – one in  English.  Certain rules for the usage of each of the  three different verbs. They are not interchangeble.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
eiga       et.        flt. 1.p.  ég á   við eigum 2.p.  þú átt  þið eigið 3.p.  hann/hún/það á þeir/þær/þau eiga Stýrir þf. Þau eiga bílinn
Background image of page 6
Notkun  eiga 1) The object is a thing owned by the person  referred to by the subject. Jón á rauðan bíl
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/07/2011 for the course HUMANITIES ÍSE102G taught by Professor Þórabjörkhjartardóttir during the Fall '10 term at Uni. Iceland.

Page1 / 21

6 tími málfræði

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online