10 tími málfræði

10 tími málfræði

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
10. tími Síðasti tími: kk.no. og lo. án endingar í nf.et. Í dag: Meira um lo. án endingar (tvíkvæð) Brottfall sérhljóðs úr stofni tvíkvæðra no. og  lo.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Tvíkvæð lo.kk. án endingar í nf.et.                     kk.        kvk. et.nf.  vitur- Ø  mað-ur   vitur-Ø kon-a et.nf.  gul-ur disk-ur      gul-Ø peys-a - Ø  er tilbrigði af  -ur  endingunni Sama  beygingardæmi  og  gul-ur,  bein-n,  fúl-l, blá-r, dýr-Ø Ekki mörg svona lo. Nokkur algeng: bitur, dapur, digur, fagur, lipur, magur, vitur
Background image of page 2
A-víxl kk.          kvk.         hvk. gul-ur bát-ur       gul-Ø peys-a       gul-t hús-Ø lang-ur mað-ur     löng-Ø  kon-a      lang-t barn-Ø falleg-ur bát-ur    falleg-Ø peys-a   falleg-t hús-Ø gamal-l bát-ur      gömul-Ø  peys-a  gamal-t hús-Ø stór-Ø mað-ur     stór-Ø kon-a       stór-t barn-Ø fagur-Ø mað-ur    fögur-Ø  kon-a     fagur-t barn-Ø
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
No. og lo. með - n  eða  -l  endingu  í nf.et.kk. Einkvæð orð: No.: stein-n, bíl-l Lo.: hrein-n, heil-l Stofn: tvíhljóð +  n/l Tvíkvæð orð: No.: himin-n, morgun-n           gaffal-l, jökul-l, lykil-l Lo.: fyndin-n, lasin-n, skrýtin-n, gamal-l Endingin  -n/-l  á eftir áherslulausu sérhljóði:  a, i, u +  n/l
Background image of page 4
Brottfall Rule for elision: The unstressed vowel (the second vowel) in  two-syllabic stem is elided from the stem  when the ending begins on a vowel. nf.et.: himin-n nf.ft.: himin-ar   himnar The rule applies to all two-syllabic nouns and  adjectives with  -n  and  -l  ending in m.sg. 
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Tvíkvæð no. et.nf.   himin-n    jökul-l       stein-n       bíl-l     þf.   himin-Ø   jökul-Ø      stein-Ø      bíl-Ø     þgf.  himn-i        jökl-i          stein-i       bíl-Ø     ef.   himin-s    jökul-s       stein-s      bíl-s ft.nf.    himn-ar    jökl-ar         stein-ar     bíl-ar
Background image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/07/2011 for the course HUMANITIES ÍSE102G taught by Professor Þórabjörkhjartardóttir during the Fall '10 term at Uni. Iceland.

Page1 / 21

10 tími málfræði

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online