{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

11 tími málfræði

11 tími málfræði

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
11. tími Síðasti tími Brottfall sérhljóðs úr stofni tvíkvæðra no. og lo. Í dag Sagnir Nútíð sagna
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Um sagnir Sögn (ft.: sagnir) = sagnorð (so.) Sagnbeyging Mismunandi endingar Innskotsstafur j milli stofns og endinga í sumum myndum Ný sérhljóðavíxl: B-víxl
Background image of page 2
Nafnháttur Nafnháttur (nh.) er orðabókarmynd sagnarinnar (að) heyra (að) telja, (að) fara Stofn + ending heyr-a, tel-j-a, far-a, bú-a, ró-a Fáeinar sagnir hafa ekki nafnháttarendingu fá-Ø, sjá-Ø þvo-Ø
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Nútíð Dregin af nafnháttarstofni Við stofninn bætast endingar 1.p., 2.p., 3.p. et. 1.p., 2.p., 3.p. ft.
Background image of page 4
Endingar í nútíð - 1 kalla et. ft. 1.p. kalla-Ø köll-um 2.p. kalla-r kall-ið 3.p. kalla-r kall-a
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Endingar í nútíð - 2 heyra et. ft. 1.p. heyr-i heyr-um 2.p. heyr-ir heyr-ið 3.p. heyr-ir heyr-a
Background image of page 6
Endingar í nútíð - 3 telja et. ft.
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}