{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

21 tími málfræði

21 tími málfræði

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
21. tími Síðasti tími: Forsetningar Aukafallsliðir Í dag: Spurnarsetningar Spurnarfornöfn
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Spurningar A) já/nei spurningar Kemur hann í dag? Já, hann kemur í dag Nei, hann kemur ekki í dag B) spurningar með spurnarorði Spurnaratviksorð (beygjast ekki) t.d. hvenær, hvert, hvar Hvenær áttu afmæli? Hvar áttu heima? Spurnarfornöfn hver, hvor (beygjast) Hver á heima hérna? Með hverjum fórstu í bíó í gær? hvaða (beygist ekki) Hvaða maður á heima hérna?
Background image of page 2
Spurnarfornöfn (spfn.) hver ‘who’, ‘which’, ‘what’ hvor ‘who’, ‘which’ hver er almennt spurnarfornafn. hvor er bara notað um einn af tveimur. Beygjast í tölum, kynjum og föllum. Standa fyrir nafnlið sem við sjáum gjarnan í svarinu. Hver á þetta hús? Maðurinn með hattinn á þetta hús.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
hver - beyging kk. kvk. hvk.
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}