5 tími málfræði

5 tími málfræði

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 5. tmi Sasti tmi: Njar beygingar kvk. og hvk. Aeins um stigbreytingu lsingarora. dag: fram um stigbreytingu lsingarora. Stigbreyting Srstk mynd af lo. er notu til a bera saman. Mistig og efstastig Stofn lo. + viskeyti + endingar Viskeyti: Mst: -(a)r- Est: -(a)st- Srstakar endingar fyrir mistig. -i llum fllum utan -a hvk. et. Efstastig beygist eins og lo. Myndun mst. og est. 1) Regluleg me viskeytunum: -ar- og - ast- + stundum brottfall r stofni 2) Regluleg me viskeytunum: - r- og - ast- + tvfldun ea samlgun 3) Regluleg me viskeytunum: - r- og - st- + B-vxl 4) regluleg: .e. lkir stofnar en m sj viskeytin: - r- og - st-.-ar, -ast Langflest lo. me - ur endingu. ljtur, ljt-ar-i, ljt-ast-ur kaldur, kald-ar-i, kald-ast-ur Undantekning: lo. sem enda -aur, -legur, -ugur f viskeytin: -r, -ast skemmtilegur, skemmtileg-r-i, skemmtileg-ast-ur skemmtileg-u st-...
View Full Document

Page1 / 14

5 tími málfræði

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online