{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

9 tími málfræði

9 tími málfræði

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
9. t í mi S íð asti t í mi: Notkun veikrar beygingar l ý singaror ð a Eint ö lu- og fleirt ö lunafnor ð Í  dag: Ó pers ó nulegar sagnir Aukafallsli ð ir
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Pers ó nulegar sagnir Frumlag stendur  í  nf. Beygingasamræmi: Sagnir laga sig a ð  frumlagi  í  t ö lu og  pers ó nu. Andl ö g standa  í  aukafalli ( þ f.,  þ gf, e ð a ef.): Str á kurinn henti boltanum Vi ð  hentum boltanum Beygingasamræmi: Lo.  í  st öð u sagnfyllingar  samræmist  frumlaginu,  þ .e.  fær  s ö mu  t ö lu,  pers ó nu,  kyn  og  frumlagi ð : B í llinn er lj ó tur T ö skurnar eru lj ó tar
Background image of page 2
Ó pers ó nulegar sagnir Frumlag  þ eirra er ekki  í  nf., heldur  í   þ f. e ð þ gf. Ekkert beygingarsamræmi: sagnirnar  laga  sig  ekki  a ð   frumlaginu  heldur  standa  alltaf  í   3.  pers ó nu  eint ö lu,  sama  hvernig frumlagi ð  er.  Ekki  mj ö margar  sagnir  en  sumar  algengar.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Dæmi um  ó p.so. vanta  -> frl.  í   þ f. Hana vantar hl ý ja vettlinga Mig vantar n ý jan penna Okkur vantar peninga þ ykja  -> frl.  í   þ gf. Honum  þ ykir  þ essi b í ll lj ó tur M é þ ykir fiskur g óð ur Okkur  þ ykir  þ etta fr á bært Ef  andlagi ð   er  ft.  getur  ó pers ó nuleg  s ö gn  me ð   þ gf.frumlagi sta ð i ð   í  ft. 3.p.: M é þ ykir  [3.p.et.] appels í nur g óð ar M é þ ykja  [3.p.ft.] appels í nur g óð ar
Background image of page 4
Mynstur fyrir  ó p.so. FRL s ö gn      ANDL þ f. 3.p.et.             þ f. þ gf.  3.p.et.            nf.  í  et. þ gf.  3.p.et./ft.       nf.  í  ft.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Þ f. sagnir dreyma,  gruna  (suspect),  langa  í ,  minna,  svengja  (get  hungry),  svima  (get  dizzy),  syfja (get sleepy), vanta, verkja (feel pain),  þ yrsta (get thirsty) Hana dreymdi skr ý tinn draum  í  n ó tt Mig verkjar  í  f ó tinn
Background image of page 6
Þ gf. sagnir breg ð (stratle,  shock), 
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}