9 tími málfræði

9 tími málfræði

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
9. tími Síðasti tími: Notkun veikrar beygingar lýsingarorða Eintölu- og fleirtölunafnorð Í dag: Ópersónulegar sagnir Aukafallsliðir
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Persónulegar sagnir Frumlag stendur í nf. Beygingasamræmi: Sagnir laga sig að frumlagi í tölu og  persónu. Andlög standa í aukafalli (þf., þgf, eða ef.): Strákurinn henti boltanum Við hentum boltanum Beygingasamræmi: Lo. í stöðu sagnfyllingar  samræmist  frumlaginu,  þ.e.  fær  sömu  tölu,  persónu,  kyn  og  frumlagið: Bíllinn er ljótur Töskurnar eru ljótar
Background image of page 2
Ópersónulegar sagnir Frumlag þeirra er ekki í nf., heldur í þf. eða þgf. Ekkert beygingarsamræmi: sagnirnar  laga  sig  ekki  að  frumlaginu  heldur standa  alltaf  í  3.  persónu  eintölu,  sama hvernig frumlagið er.  Ekki  mjög  margar  sagnir  en  sumar algengar.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Dæmi um óp.so. vanta  -> frl. í þf. Hana vantar hlýja vettlinga Mig vantar nýjan penna Okkur vantar peninga þykja  -> frl. í þgf. Honum þykir þessi bíll ljótur Mér þykir fiskur góður Okkur þykir þetta frábært Ef  andlagið  er  ft.  getur  ópersónuleg  sögn  með  þgf.frumlagi staðið í ft. 3.p.: Mér  þykir  [3.p.et.] appelsínur góðar Mér  þykja  [3.p.ft.] appelsínur góðar
Background image of page 4
Mynstur fyrir óp.so. FRL sögn      ANDL þf. 3.p.et.            þf. þgf.  3.p.et.            nf. í et. þgf.  3.p.et./ft.       nf. í ft.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Þf. sagnir dreyma,  gruna  (suspect),  langa  í,  minna, svengja  (get  hungry),  svima  (get  dizzy), syfja (get sleepy), vanta, verkja (feel pain), þyrsta (get thirsty) Hana dreymdi skrýtinn draum í nótt Mig verkjar í fótinn
Background image of page 6
Þgf. sagnir
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/07/2011 for the course HUMANITIES ÍSE202G taught by Professor Þórabjörkhjartardóttir during the Spring '11 term at Uni. Iceland.

Page1 / 20

9 tími málfræði

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online