{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

10 tími málfræði

10 tími málfræði

Info icon This preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
10. t í mi S íð asti t í mi: Ó pers ó nulegar sagnir Aukafallsli ð ir Í  dag: Meira um aukafallsli ð i Notkun  á   þ a ð Notkun  á   sj á lfur
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Aukafallsli ð ir Fallor ð   í  aukafalli  á n  fallvalds,  þ .e.  á sagnar e ð a forsetningar sem st ý rir  aukafallinu. Aukafallsli ð ir merkja t í ma, sta ð  e ð magn (quantity, number, measurement): t í mali ð ir, sta ð arli ð ir, magnli ð ir
Image of page 2
Magnli ð ir Eignarfall  þ egar veri ð  er a ð  mæla e ð a telja  eitthva ð : stær ð  (size), fj ö ldi (number), magn  (amount). H ú si ð  er  fj ö gurra hæ ð a  (h á tt). Margr é t er  þ riggja  á ra  (g ö mul). Þ a ð  er  tveggja t í ma  akstur  þ anga ð . Þ a ð  er  eins stigs  hiti n ú na en  þ a ð  var  þ riggja stiga   frost  í  gær. J ó n hellti vatninu  í   tveggja l í tra  fl ö sku.
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Magnli ð ir Þá gufall til a ð  bera saman (compare)  stær ð , fj ö lda e ð a magn. Gu ð ni er  tveimur  á rum  eldri en J ó hann. Í b úð in  þ eirra J ó ns og Gu ð r ú nar er  nokkrum  fermetrum  stærri en m í í b úð .
Image of page 4
Sta ð arli ð ir Þá gufall me ð  heimilisf ö ngum. Í  utan á skrift  á  umsl ö gum,  í  s í maskr á nni,  í  br é fhaus. Á sd í Á rnad ó ttir,  Á lfheimum  70, 104  Reykjav í k J ó n J ó nsson,  Gamla Gar ð i , 101 Reykjav í k Hafnarfir ð i , 3. febr ú ar 2011
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
þ a ð 1) Tilv í sandi or ð  (referential). Nota ð  til a ð  v í sa  tilbaka  í  einhvern li ð   í  textanum. Merkingin er  þá  s ú  sama og  í  li ð num sem  þ a ð  v í sar til.   ´it ´, ´that´ Sta ð gengill (substitute) sem hefur merkingu og  tilv í sun.
Image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern