{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

15 tími málfræði

15 tími málfræði

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ÍSE201G: Málfræði II 8. mars 2011 15. tími Gagnkvæmi (reciprocity): gera e-ð við hvort eða hvert annað
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
annar, bls. 169 annar önnur annað annan aðra annað öðrum annarri öðru annars annarrar annars aðrir aðrar önnur aðra aðrar önnur öðrum annarra
Background image of page 2
hver , bls. 111 hver hver hvert hvern hverja hvert hverjum hverri hverju hvers hverrar hvers hverjir hverjar hver hverja hverjar hver hverjum hverra
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
hvor , bls. 112 hvor hvor hvort hvorn hvora hvort hvorum hvorri hvoru hvors hvorrar hvors hvorir hvorar hvor hvora hvorar hvor hvorum hvorra
Background image of page 4
hvor annar Páll (nf.) hjálpar (+ þgf.) Báru og Bára (nf.) hjálpar Páli (þgf.). -> Páll = 1 og Bára = 1 => 2 persónur, karl og kona Páll og Bára= Þau hjálpa hvort öðru . hvort hvk.et. (2 persónur) – nf. (eins og frumlagið, vísar til þess) öðru hvk.et. – þgf. v/ hjálpa hjálpa : sögn í flt. enda er frumlagið samsett.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}