{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

21 tími málfræði

21 tími málfræði

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ÍSE201G: Málfræði II 29. mars 2011 21. tími Myndun og notkun lýsingarháttar þátíðar
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Sterkar sagnir, 108-110 1. fl.: bíta beit bitum bitið bíða beið biðum bEðið 2. fl.: brjóta braut brutum brotið 3. fl.: a. syNgja söng sungum s uN gið bregða brugðið drekka drukkið b. detta datt duttum d o ttið hverfa horfið o.fl.
Background image of page 2
Sterkar sagnir, frh. 4. fl.: bera barbárum borið koma kom komum komið nema nam námum nuMið 5. fl.: ge fa gafgáfum g e fið EN: sjá – séð , geta - get 6. fl.: fa ra fór fórum f a r dra ga dr e g taka t e k troða tr o ðið deyja dáið
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Sterkar sagnir, frh. 7. fl: hlæja hló hlógum hl e gið hanga hékk héngum hangið o.fl. sagnir.
Background image of page 4
Núþálegar sagnir nh. þt. lh.þt. eiga (ég á) átti átt mega (ég má ) mátti mátt þurfa (ég þarf) þurfti þurft kunna (ég kann) kunni kunnað muna (ég man) mundi munað vita (ég veit) vissi vitað vilja (ég vil) vildi viljað
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Veikar sagnir, bls. 205 KALLA-SAGNIR
Background image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}