autism-asperger - 3.7 Autismul i sindromul Asperger Vom...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
3.7. Autismul şi sindromul Asperger Vom insista poate mai mult asupra descrierii sindromului Asperger tocmai datorită coincidenţei istorice a "apariţiei" celor două sindroame. Observaţiile realizate de Hans Asperger (1944) asupra unui grup de copii americani, consideraţi a prezenta o "psihopatie autistă", şi diferenţele simptomatologice dintre aceştia şi subiecţii diagnosticaţi ca autişti de către Kanner i-au determinat pe specialişti să-şi pună întrebări legate de posibilitatea descrierii unui grup de copii ca o subgrupă specială în cadrul spectrului autistic. Termenul "sindromul Asperger" a fost utilizat pentru prima dată de Lorna Wing (1981), care a introdus diagnosticul în încercarea de a dobândi recunoaşterea acelor persoane autiste, ale căror tulburări nu se potriveau în totalitate cu cele descrise de Kanner. Ea a prezentat o listă de criterii diagnostice, bazate pe afirmaţiile lui Asperger: 1.
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern