\u0411\u043e\u043b\u043e\u0440\u0447\u0438\u043c\u044d\u0433 \u0441\u0435\u043c\u0438\u043d\u0430\u0440.docx - 2000 1500 1000 500 0-500 1 3 5 7 9 11 13 1 5 17 19 2 1 23 2 5 2 7 29 3 1 3 3-1000-1500-2000-2500

u0411u043eu043bu043eu0440u0447u0438u043cu044du0433...

This preview shows page 1 - 3 out of 3 pages.

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 -2500 -2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000 Хувьцааны үнэлгээ нь улирал бүрд тогтмол өсөлт бууралттай байна. 1 7 4 10 13 16 19 22 25 28 31 34 0.00 5000.00 10000.00 15000.00 20000.00 25000.00 30000.00 35000.00 f(x) = 6702.72 ln(x) − 2519.57 Logarithmic () Энэ графикт “Ln” хэлбэр илүү таарч байна.
Image of page 1
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 -5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 Энэхүү графикаас харахад хувьцааний үнэлгээ маань өсөлттэй байна.Мөн үүнээс үзэхэд өсөлтийн
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 3 pages?

 • Spring '17
 • Enkhjin

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture