Ugeopgave om Novo.docx - Virksomhedsøkonomi. Uge 14....

This preview shows page 1 - 2 out of 4 pages.

Virksomhedsøkonomi.Uge 14.Ugeopgave om NovoDenne uges opgave skal afleveres senestsøndag kl. 12.00.Opgaven skal afleveres som et PDF-dokument og uploades i afleveringsmappentil Ugeopgave om Novo.Du får karakter for opgaven og karakterentæller med i din standpunktskarakter ifaget Erhvervsøkonomi, som kommer til at stå på dit eksamensbevis.OPGAVENovo Nordisker en global lægemiddelvirksomhed, som igennem mere end 90 år harstået for innovation og lederskab indenfor diabetesbehandling. NovoNordisk ønsker at skabe forandring for at bekæmpe diabetes og andre alvorligekroniske sygdomme. Novo Nordisker en stor virksomhed med kontorer i 77 landeog mere end 40.000 medarbejdere, hvoraf de ca. 18.000 er i Danmark. Virksomhedenomsætter for over 111 milliarder kroner om året, så det er vigtigt at der erfuldstændig styr på økonomien.1.Hvorfor er det vigtigt for Novo Nordiskat lave et resultatbudget og hvadbetyder begrebet "budgetkontrol"? Det er vigtigt for Novo Nordisk at lave etresultatbudgetfor at kunne se den forventede indtjening for den kommendeperiode Ved at forudse hvad de har til gode og kan begynde at beregne udgifter ogmulige indkøb.Når de laver et nyt resultatbudget for den kommende periode,bruger de som regel et tidligere resultatopgørelse. Hvis det forventede resultat erutilfredsstillende, kan de nå at ændre planerne for perioden. Budgetkontrol, når budgetperioden er udløbet, kan der udarbejdes enbudgetkontrol. Det sker ved at man sammenligner regnskabet for den forløbneperiode med budgettet for den samme periode. Formålet med budgetkontrol er atfinde årsager til afvigelser mellem regnskab og budgettet. 2.Hvorfor er det vigtigt for Novo Nordiskat lave et likviditetsbudget? Det ervigtigt for Novo Nordisk at benytte

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 4 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
NoProfessor
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture