Ugeopgave om Jysk.docx - Ugeopgave om Jysk Denne uges...

This preview shows page 1 - 3 out of 10 pages.

The preview shows page 1 - 3 out of 10 pages.
Ugeopgave om JyskDenne uges opgave skal afleveres senest søndag kl. 12.00.Opgaven skal afleveres som et PDF-dokument og uploades iafleveringsmappen til Ugeopgave omJysk.Du får karakter for opgaven ogkarakteren tæller med i dinstandpunktskarakter ifaget Erhvervsøkonomi, som kommertil at stå på dit eksamensbevis.OPGAVEJYSKer en international retailkæde, der sælger ’alt til boligen’. Kæden er ejet afstifter Lars Larsen, der i hele Danmark er kendt som landets førende købmand, som altid har et ’godt tilbud’.I 1979 åbnede Lars Larsen sin første butik i Aarhus, hvor den i øvrigt stadig ligger. Købmanden – som Lars Larsen hedder i daglig tale – har altid haft store ambitioner, men havde dog ikke forestillet sig, hvor hurtigt virksomheden ville vokse. Med succes åbnede han flere butikker i hele landet under navnet ’JYSK Sengetøjslager’, som butikkerne hed indtil 2001, og i 1984 åbnede han sin første butik uden for landets grænser – i Tyskland.Besvar spørgsmålene nedenfor i kronologisk rækkefølge og husk at uddybe dine svar. Der er til hvert emne angivet links til teori om emnet. Det forventes som minimum, at du inddrage disse.1.Forklar begrebet logistik. Kom også ind på logistikomkostningerog leveringsservice.Begrebet logistik stammer fra militæret ogdækker over levering af materielle ting, hos militæret kunne det værekøretøjer, brændstof eller våben. I en krig kunne det være alt afgørendeat leveringen sker i rette kvalitet, mængder, tid og sted. På den sammemåde er det for Jysk, det er vigtigt for virksomheden får succes og de kanlevere varerne til deres kunder. Men her kan det være levering afhavemøbler, soveværelsesmøbler, stuemøbler eller noget helt fjerde.Som skal leveres i rette kvalitet, mængder, tid og sted. Man kan også definere logistik som at være styringen af virksomhedensvarestrøm. Logistik er et styringssystem, der skal sikre planlægningen,gennemførelse og kontrol af en effektiv varestrøm fra leverandørernegennem virksomheden ud til kunderne. Formålet med dette er at
tilfredsstille kundernes behov. Men i dag er logistik en vigtigkonkurrenceparameter, fordi salgsprisen er en afgørende rolle forkunderne, for at holde prisen nede må Jysk holde styr på omkostningernei forbindelse med varestrømmen. Samt Jysk skal være bedre endkonkurrenterne til at levere varerne til kunderne i rette kvalitet, mængde,tid og sted. -Logistikprocessen, er summen af de aktiviteter der sættes i gangfra Jysk modtager ordren til den er leveret.Når Jysk modtager en ordre fra en kunde, sætter det gang i forskelligeaktiviteterne, disse aktiviteter udgørtilsammen logistikprocessen, som visesved figuren her.-Salgsafdelingen, modtager enekstern ordre fra en kunde.-Salgsafdeleingenundersøgerstraks om varerne kan leveresdirekte til færdigvarelageret.-Hvis det ikke er muligt at levere til færdigvarelageret, gårder en intern ordre til Jysks indkøbsafdeling.-Som straks afgiver en ekstern ordre til virksomheden leverandør.-Når de bestilte varer modtages fra leverandørerne, indgår de påvirksomhedens færdigvarelager.-

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 10 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
NoProfessor
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture